To synlige stropper holdt vrakene på plass under kjøreturen. Bildet er tatt mandag midt på dagen, på hovedveien mellom Stavanger og Bergen.

— Det var tre stropper, men du ser ikke den ene på bildet, sier en av lastebileierne til bt.no.

— Ikke noe vakkert syn, konstaterer inspektør Lars Harald Drange i Statens Vegvesen når han får se bt.nos bilder.

— Det der hadde blitt en klar anmeldelse for uforsvarlig kjøring, sier Drange.

- Hårreisende

Stroppene sikrer ikke bilene godt nok når lasteplanet mangler bakkarm, mener Drange. Dessuten har føreren stablet bilene høyere enn styrehuset på lastebilen.

— Om lastebilen hadde fått en bråbrems, ville lasten ganske sikkert forskjøvet seg slik at den bakre stroppen ville hoppet av. Det er ingen friksjon mellom vrakene. Dette er hårreisende, sier Drange.

For at bilene skulle ha vært fraktet forsvarlig, måtte føreren belaget seg på tre turer, mener han.

- Trygg frakt

Lastebileieren kjørte ikke bilen selv. Men han var med på lastingen og mener transporten var mye tryggere enn det ser ut på bildene.

— De to underste bilene er klemt helt flate. Det er ingen hjul som kan trille på dem, bilene er så godt i ro som det lar seg gjøre, sier eieren.

Han vil personlig ta kontakt med Biltilsynet i morgen for å undersøke om frakten er trafikkfarlig eller ei.

— Dette er noe vi har tenkt å fortsette med. Men jeg synes han fra Biltilsynet uttaler seg på et veldig tynt grunnlag. Denne frakten er tryggere enn den ser ut, sier lastebileieren.

Høytid for vrak

Det er midt i høytiden for vrakpant: 25. mars er fristen for å levere inn vrak hvis man skal unngå årsavgift. Derfor blir mange vrakede doninger fraktet langs veiene i disse dager.

Vegvesenet hadde teknisk kontroll på Lønningen i dag. Resultatet var ifølge Drange nedslående:

  • Fem fikk kjøreforbud med anmeldelse der fører ikke hadde førerrett på kombinasjonen bil og tilhenger.
  • To fikk kjøreforbud på grunn av overlast.
  • En bil ble avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll.
  • En fører ble anmeldt fordi han kjørte bil som ikke var i forsvarlig og forskriftsmessig stand.
  • Han kjørte bil uten noen lykter. Bilen var strippet for alt, sier Drange.

Statens Vegvesen varsler flere tekniske kontroller med det første.

- ULOVLIG: Føreren av denne lastebilen hadde blitt anmeldt dersom Statens Vegvesen hadde stoppet ham.
CHRISTIAN LURA (MMS)
CHRISTIAN LURA (MMS)
STATENS VEGVESEN