Det ble klart etter det ekstraordinære formannskapsmøtet i Tysnes kommune mandag morgen. Det var Tysnesbladet som først meldte om avgjørelsen.

Som BT skrev fredag, gikk foreldregruppen i Lunde barnehage imot kommunens planer om å drive norskopplæring for voksne flyktninger i et av lokalene til gamle Lunde skole, der barnehagen nå holder til.

I formannskapsmøtet mandag fikk to foreldrerepresentanter fremme sine synspunkter for politikerne. Formannskapet avslo imidlertid å behandle saken politisk, og sendte den tilbake til kommuneadministrasjonen.

Rådmann Steinar Dalland sier kommunen kommer til å følge den opprinnelige planen.

— Vi starter opp undervisning i morgen tidlig klokken åtte, som planlagt.

Dalland er imidlertid åpen for å flytte undervisningen til et annet rom i bygget, dersom partene kan bli enige om dette. Å flytte norskopplæringen helt ut av barnehagens lokaler, derimot, er lite sannsynlig på det nåværende tidspunkt.

— Vi starter opp der. Vi har også fått henstilling om å se på andre plaser. Det skader aldri å se, men jeg kan vanskelig se at det er andre areal som er bedre egnet enn de vi allerede har, sier Dalland.

Ifølge rådmannen er det mer enn nok plass til barna uansett.

— Ser vi på det totale arealet i barnehagen under ett, så er dette en stor barnehage sett i forhold til antall barn. Samlet inneområde, inkludert garderobe og personalrom for de ansatte, er over 400 kvadrat. Av dette er 236 kvadratmeter avdelingsrom og garderobe. Kravet er 115, sier han.

- Ligger det element av fremmedfrykt i bunn her?

— Foreldrene gir uttrykk for at dette handler om arealbruk, og i så tilfelle mener jeg dette bør være mulig å løse. Jeg ønsker ikke å spekulere mer i det, sier Dalland.

— Jeg er trygg på at de vil få en god mottakelse i morgen, og at dette vil gå fint. Vi er alltid åpne for diskusjon.

Avviser fremmedfrykt

— Jeg hadde selvfølgelig håpet på et politisk vedtak som sa at de måtte finne et annet alternativ. Men jeg stiller meg positiv til at kommunen er villig til å se på muligheten for andre alternativer, sier Martin Hauge Hansen.

Han deltok på formannskapsmøtet som foreldrerepresentant, og mener det er flere argumenter som taler imot kommunens planer.

— Skolen ble i sin tid nedlagt med argument om at lokalene ikke var egnet for undervisning. Barnehagen benytter disse lokalene daglig, så det vil ha stor innvirkning på den daglige driften, til tross for hva kommunen sier.

- Kommunen mener barnehagen har mer en nok plass?

— I henhold til regelverk for areal i barnehager, så er det riktig. Men å si at arealene det er snakk om i denne saken ikke er i bruk, medfører ikke riktighet! De er i daglig bruk, og torsdag og fredag i forrige uke måtte barna rydde ut sine ting fra lokalet som er omtalt. Å ha en stor, flott barnehage med gode fasiliteter er bygdas gulrot, og det blir brukt som argument for tilflytning til bygda, både av kommune og lokale, og flere familier har bosatt seg her på grunn av den flotte barnehagen.

Både Hauge Hansen og andre i foreldregruppen reagerer kraftig på antydninger om at det er fremmedfrykt som gjør at de protesterer mot norskopplæringstilbudet.

- Det er blitt sagt at foreldrene frykter for tryggheten til barna. Hva mener dere med det?

— Jeg har ingen kjennskap til den uttalelsen, sier Hauge Hansen.

- Kan ikke dette tolkes som fremmedfrykt?

— Folk tror hva de vil. Mediene vinkler saker som de vil. Men det har ingen rot i sannheten, og jeg tar sterk avstand fra det. Sakens kjerne handler om arealet i Lunde barnehage, og hva det brukes til. Hentydninger til fremmedfrykt er ikke noe foreldrene står bak, og enhver fatning med slikt avkreftes på det sterkeste.

— Vi har barn fra ti nasjoner i Lunde barnehage, og vi ser frem imot den ellevte, sier Hauge Hansen.

- Utelukkende spørsmål om areal

Tysnes-ordfører Kjetil Hestad sier saken hører hjemme på rådmannens bord.

— Dette er et administrativt anliggende. Det ligger innenfor rådmannens virkeområde å finne egnede lokaler til undervisning.

- Var tryggheten til barna tema i formannskapet?

— Nei, det var utelukkende et spørsmål om areal, sier Hestad.

— Jeg har forholdt meg til saken slik den har blitt presentert for meg i formannskapet. Det har handlet om bruken av dette bygget. Fremmedfrykt har ikke vært et tema.