Politiet mener ekteparet har truet den 22 år gamle kvinnen til å jobbe for flere ulike arbeidsgivere, uten at hun har fått beholde lønnen. Hun skal også ha blitt tvunget til å gjøre husarbeid hos familien.

Tre arbeidsgivere

22-åringen skal ha jobbet på et hotell, i renholdsbransjen, og på et sykehjem i Bergen. Lønnen gikk inn på ekteparets konti. Politiet mener kvinnen ikke har kunnet bruke sine egne penger som hun ville.

Da ekteparet ble fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett i forrige uke, fikk politiet ikke medhold.

«Alt tyder på at kvinnen har hatt tilgang til sin arbeidsinntekt selv om denne gikk inn på siktedes konti. Det er heller ikke sannsynliggjort at hun ble holdt innesperret etter arbeidstid i deres felles bolig. At hun har utført husarbeid er hevet over tvil, men ikke at dette har vært gjort etter tvang», het det i kjennelsen.

I dag kom Gulating lagmannsrett til motsatt konklusjon.

Bodde hos slektninger

Retten mener det er grunn til å mistenke ekteparet for å ha truet kvinnen til å utføre tvangsarbeid eller tvangstjenester, uten at hun fikk beholde lønnen. Gulating mener også det er grunn til å mistenke ekteparet for å ha holdt kvinnen under kontroll i eller utenfor hjemmet, og at hun måtte gjøre husarbeid «utover det som må forventes etter omstendighetene».

Kvinnen kom fra Sri Lanka som asylsøker i 2006, og bodde hos paret i halvannet år. Ekteparet, som skal være fjerne slektninger av fornærmedes avdøde mor, er norske statsborgere.

Politiadvokat Rudolf Christoffersen mener det ville vært fare for at ekteparet kunne ødelagt bevis dersom de hadde blitt løslatt, blant annet ved å påvirke sine barns forklaringer.

– Menneskehandel-saker er komplekse og vanskelige, og denne saken er spesiell fordi den dreier seg om tvangsarbeid. Fra før har vi bare én rettskraftig dom i Norge om tvangsarbeid, sier Christoffersen.

– Ikke troverdig

Parets forsvarere mener at kvinnen ikke er troverdig, og at hun har forklart seg uriktig på flere punkter.

– Man kan ikke forvente at en 19-åring som kommer fra en helt annen kultur, som ikke kan norsk, og som ikke har kunnskap om det norske hjelpeapparatet, handler på samme måte som en norsk 19-åring ville gjort, sier Christoffersen.

Forsvarerne, advokatene Eirik Nåmdal og Arild Dyngeland, har foreløpig ikke vært tilgjengelige for kommentar.

De hevdet overfor retten at de siktede har bidratt til at kvinnen har hatt kontakt med andre mennesker, at de har hjulpet henne med arbeid, og at de har prøvd å inkludere henne i familiens menighet. De mener det ikke er noen holdepunkter for at hun ble berøvet sin frihet eller fratatt lønnen.

Ekteparet er varetektsfengslet frem til 14. august, og er underlagt brev— og besøksforbud frem til 31. juli.