— Politiet er av den oppfatning at de siktede er i stand til å gjennomføre truslene, uttalte politiadvokat Einar Råen, da de to mennene ble fremstilt for fengsling 13. august i fjor.

— Dette er en meget alvorlig sak, la han til.

Ni dager senere ble de to løslatt, uten at mistanken var mindre av den grunn. Og ni måneder senere ligger fortsatt saken hos påtalemyndigheten, nå hos en annen jurist enn Råen. Vedkommende som nå har saken, er på ferie. Dermed kan det ta lang tid før en eventuell tiltale er tatt ut.

Ferdig før jul

Fremdriften stemmer dårlig overens med det dramatiske bildet politiet tegnet av saken i august i fjor. Saken var ferdig etterforsket og oversendt påtaleavdelingen den 11. desember.

— Helt uforståelig at saken ikke er avgjort. Politiet gikk ut og beskrev den som meget alvorlig. Nå virker det som om den ikke er så alvorlig lenger. Vi har i alle fall ikke hørt et pip, sier advokat Vegard Austgulen, som forsvarer både faren og sønnen.

Han forteller at de to siktede er urolige over situasjonen.

— De frykter at politiet skal komme og hente dem igjen. Mine klienter stilte seg helt uforstående til at de ble fengslet. Det som nå skjer er om mulig enda vanskeligere å skjønne, sier Austgulen.

Ekstra belastning

— Min klient ønsker egentlig at det skjer minst mulig. Hun har problemer nok som det er, men ettersom hun må belage seg på å møte i retten, er ventetiden selvsagt en ekstra belastning, sier bistandsadvokat Roar Vegsund.

Han er forundret over at en sak som kan ende med tiltale om trusler om æresdrap, ikke har høyere prioritet i politiet.

— Det er helt uforståelig, sier Vegsund.

Kvinnen (21) som er jaget på flukt fra sin familie, bor nå på hemmelig sted i en norsk by. Hun har fått nytt navn og personnummer. Det er satt i verk en rekke tiltak for å ivareta hennes sikkerhet.

— Medlemmer i familien har forsøkt å få kontakt med henne. Vi har ved et tilfelle vurdert situasjonen som så alvorlig at hun er blitt evakuert, sier Vegsund, som mener det bør understreke alvoret i saken.

— Skal hun møte i en fremtidig rettssak, vil vi kreve svært strenge sikkerhetstiltak, legger han til.

Skal undersøke

Nå lover ledelsen i Hordaland politidistrikt at de vil se på saken.

— Jeg vil sjekke opp hvorfor denne saken er blitt liggende, sier avdelingsleder Hildegunn Havsgård ved påtaleseksjonen i Hordaland politidistrikt til BT.

Riksadvokaten har gitt politi- og påtalemyndigheten frister til å ferdigstille en rekke type saker. Det er blant annet satt krav om at voldssaker ikke skal ta mer enn 90 dager. Sedelighetssaker skal også prioriteres høyt.

UFORSTÅELIG: Med ni identitet må en 21 år gammel kvinne leve i skjul for sin familie -Det er uforståelig at politiet har latt denne saken ligge, sier bistandsadvokat Roar Vegsund.<p/>FOTO: GIDSKE STARK