— Det har vært trusler, press, ja, sterkt press, sier Moltu om dramaet som har foregått på rådhuset før dagens bystyremøte.

KrF vil nemlig påføre sine gamle byrådskamerater i Høyre og Frp nederlag på et av politikkområdene som smerter mest for dem; spørsmålet om tidsdifferensierte bompenger.

I forkant av bystyremøtet har det vært omfattende møtevirksomhet i håp om å løse uenighetene mellom de tre partiene som for bare noen måneder siden styrte Bergen sammen.

Målet har også vært å få en avtale om hvordan partiene skal samarbeide i bystyret frem til valget neste år.

Trussel om stilling

I samtalene skal Høyres Dag Skansen, ha kommet med trusler om å frata KrF heltidsstillingen de har på rådhuset.

Den som det ville gått utover er Marita Moltu. Hun bekrefter opplysningene.— Slike trusler hører ikke hjemme noen steder, sier Moltu.

- Var det noen konkret stilling de viste til?

— Det var gruppelederstillingen i KrF.

Skulle samarbeide

— Jeg synes hele prosessen har vært uryddig. Hersketeknikker har vært brukt. Det er et faktum, sier Moltu.

- Har det vært vanskelig å stå imot?

— Egentlig ikke, svarer Moltu.

Ved siden av Skansen skal også leder for byutviklingskomiteen, Asle Wingsternes, vært involvert i samtalene.

Bekrefter saken

Høyres gruppeleder Dag Skansen bekrefter at de har forsøkt å komme frem til enighet om en samarbeidsavtale med Frp og KrF, og at KrFs heltidsstilling på Rådhuset der var tema.

— Da de gikk ut av byrådet, uttalte de at de ville være lojale mot plattformen, sier Skansen.

Han viser til at KrF som konsekvens av valgresultatet ikke har krav på en hetidsansatt på Rådhuset, men at fordi Høyre har gitt av sin kvote så har KrF fått mulighet til å ansette Marita Moltu som gruppeleder på fulltid.

Det var dette som ble tema da Høyres Dag Skansen forsøkte å få til en skriflige samarbeidsavtale mellom de tre partiene. Her ble det foreslått at KrF fikk beholde sin heltidsstilling mot at de innfridde en rekke krav.

— I utkastet til avtale står det en siste setning om at KrF skal få beholde denne stillingen. Dessverre vil ikke KrF signere denne avtalen, sier Skansen.

- Hva tenker du om at de ikke vil signere?

— Når de ikke vil signerer, må vi spørre om de skal oppfattes som troverdige. Hvis de ikke vil samarbeide, så kan det tenkes at vi sier at vi trenger de ressursene selv. Men vi har ikke konkludert i dette spørsmålet, sier Skansen.

Bryter plattform

Han er opprørt over at KrF trosser det partene er blitt enige om i byrådsplattformen og stemte for tidsdifferensierte bompenger.

— Det er et brudd på den lojaliteten som har vært signalisert. Vi er forundret over at de i første sak bryter med plattformen.

- Er ikke det et utidig sterkt press å true med å frata KrF en heltidsstilling hvis de ikke samarbeidet godt med Høyre?

— Vi har ikke truet noen med noe. Dette er å snu ting på hodet. For oss var dette ment som et positivt incitament i en avtale vi forsøkte å få til, sier Skansen, som har lite sans for uttalelsene til Moltu. Han reagerer spesielt på beskyldningene om bruk av hersketeknikk.

- Utilbørlig

Aps gruppeleder, Marte Mjøs Persen, reagerer sterkt på Skansens fremgangsmåte.

— Det er fullstendig utilbørlig å true med dette. Det virker ikke som Dag Skansen og Høyre har skjønt at med et mindretallsbyråd så må en faktisk jobbe for å få flertall for saker, ikke drive med utpressing for å få det til.

Persen sier hun skjønner godt at KrF har gått ut av byrådet, dersom det er slik samarbeidsklimaet er.

— Jeg garanterer at i byråd med oss blir det reelle politiske forhandlinger, ikke slag under beltestedet. Samarbeidskulturen i Høyre er visst like dårlig overfor andre partier som internt i partiet.

Uttalelsene opprørere Dag Skanse.-

— Hun aldri har vært en del av møtene. Jeg reagerer derfor på at Marte Mjøs Persen kommer med slike angrep, sier Skansen.

Klokken 16.45, midt under debatten om køprising, gikk Sps Ove Sverre Bjørdal på bystyrets talerstol og refset Høyres opptreden. Han viste til at med en slik samarbeidskultur fra Høyres side så har han stor forståelse for at KrF valgte å forlate byrådet.

Blir ikke enige

Ingenting tyder på at partene blir enige når bystyret i dag skal stemme over spørsmålet om tidsdifferensierte bompenger. Dag Skansen selv peker på at KrF og Venstre har vært urimelig uforsonlige i forhandlingene mellom partene.

Høyre har forsøkt å komme frem til et kompromiss, mens V og KrF krever at det innføres køprising i 2014. Høyre ville ha restriktive tiltak mot biltrafikken inn i en plan som skulle behandles våren 2015.

— Tre måneder var viktigere enn en helhetlig plan. Vi venter også på en avklaring om vi kan innføre miljødifferensierte prise, sier Skansen.

HARDE DISKUSJONER: Marita Moltu (KrF) mener Høyre kommer med trusler i samtalene om samarbeidet i bystyret. Hun mener slikt ikke hører noen steds hjemme.
Rune Nielsen