Torsdag denne uken, på kveldstid, mener politiet at bergenskvinnen ringteto trusseltelefoner:

Først skal hun ha ringt til Sandviken sykehus og truet med åsprenge sykehuset.

Hun sier det ikke er hennes telefon, og at det ikke er hunsom har brukt den

Steinar B. Yndestad, kvinnens forsvarer

Kort tid etter skal hun ha ringt en ansatt i barnevernet ogtruet henne på livet. Kvinnen har flere barn som er overtatt av barnevernet.

Prøveløslatt

Oppringningene skjedde samme dag som kvinnen ble prøveløslattfra fengsel — fra en dom som også gjaldt trusler. Lørdag ville politiet hakvinnen i varetekt for de nye truslene.

— Hun stiller seg avvisende til å ha ringt, sier kvinnensforsvarer, Steinar B. Yndestad.

— Hun sier det ikke er hennes telefon, og at det ikke er hunsom har brukt den. Det virker også unaturlig at hun skal gjøre noe sånn sammedag som hun blir løslatt fra fengsel.

Kortvarig frihet

Men dommeren i fengslingsmøtet var av en annen oppfatning.

Retten mener det er «liten grunn til å tro» at det var andre enn den siktede kvinnensom ringte trusseltelefonene.

Dommeren trekker blant annet frem at kvinnen, ifølge et vitne,var beruset og kranglete rundt den tiden da trusseltelefonene kom.

For kvinnen ble det dermed et kort opphold i frihet: Todager etter at hun kom ut av fengselet på prøve, må hun nå sitte fire uker i varetekt.

Kvinnen ville tenke på om hun skal anke avgjørelse omvaretekt.