Lørdag ble vektere over hele landet tatt ut i streik. Tirsdag ble streiken trappet opp. På kjøpesentre i Bergen er situasjonen i ferd med å bli veldig spent mellom organiserte og uorganiserte vektere. Utenfor Bergen Storsenter står det fire vektere som er i streik. Ingen av dem vil ha navnet sitt på trykk og det er lite de kan si om den spesielle situasjonen.

— Vi liker ikke streikebryteri, for å si det sånn, sier en av dem.

- Moralsk forkastelig

Inne på senteret patruljerer vektere fra Visk. Alle her er uorganiserte og kan jobbe som normalt. Under streiken har senteret tatt inn flere vektere fra dette firmaet for å ha nok vektere til stedet.

— Vi er kjent med at Visk er der og vi er kjent med at de har utvidet arbeidsoppgavene sine, sier Øyvind, som er tillitsvalgt for Vakt Service i Bergen.

— Den utvidelsen Visk har gjort er moralsk forkastelig og vi mener at de ikke støtter streiken vår med å gjøre dette.

Han påpeker at vektere fra Vakt Service er i lønnskamp for å heve lønnen i hele bransjen til et akseptabelt nivå.

— Det er dårlig at Visk forsyner seg med oppdrag som egentlig vi skulle ha gjort. De går langt ut over sine vanlig tjenester, sier han.

— Jeg uttaler meg ikke om enkeltsaker. Vi er et godtkjent vaktselskap som ikke er ikke organisert. Det er heller ikke vekterne våre. Men jeg støtter vekterne om at de bør få en høyere lønn. Samtidig er jeg nødt til å tenkte på mine vekter og at de må få gjøre sin jobb, sier daglig leder i Visk, Jan André Bøge.

- Dette er streikebryteri

  • Det er klart hvis andre gjør oppgaven som vektere som er i streik vanligvis gjør, er dette streikebryteri, sier distriktssekretær Kjell Sagstad, i Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 6 vest.

Senterleder Ingunn B. Hansen sier de har anledning til å leie inn flere vektere fra Visk, fordi vektere fra Vakt Service ikke er ansatt av senteret, men kun leid inn.

— Jeg er klar over at vektere fra Vakt Service mener dette er streikebryteri, men ifølge LO kan vi leie inn hvem vi vil til å gjøre jobben, sier Hansen.

LO-sekretær Christopher Beckham i Bergen synes uansett ikke noe om det storsenteret her gjør.

— Dette er moralsk streikebryteri og vi synes ikke noe om at senteret leier inn flere uorganiserte vektere under streiken, sier Beckham.

— Vår oppgave er å opprettholde ro og orden og det er viktig for oss og for de reisende, sier Hansen.

Munnhoggeri

Sagstad forteller at han har fått rapport på at ledelsen i Visk har truet med å politianmelde streikende vektere, dersom de ikke slutter å følge etter innleide vektere på senteret.

— Dette er ille, sier Sagstad.

— Det har vært tilfeller der det har vært muntlig konfrontasjoner mellom våre streikevakter og vektere fra Visk. Vekterne våre har blant annet fått beskjed om hvordan de burde stå streikevakt, sier tillitsvalgt til de streikende vekterne.

Han bekrefter at det har vært snakk om politianmeldelse og at dette kommer fra Visk.

— Om dette er trusler kan jeg ikke spekulerer i. Vi har uansett vår fulle rett til å gå streikevakt der, sier han.

— Jeg kjenner ikke til noen politianmeldelse, sier daglig leder i Visk.

De streikende vekterne vil i løpet av dagen markere sitt syn på arbeidsoppgavene som Visk utfører ved Bergen Storsenter.