– Vi har fått høre om flere uheldige tilfeller med bytte av turnusplasser, og har hørt rykter om at bytting tilbys mot betaling, sier Torstein Schrøder Hansen i Studentenes turnuskomité (SKT) i Trondheim.

Sammen med sine kolleger i Bergen og Oslo har han skrevet et brev til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), hvor de krever en innstramming av byttepraksisen.

Trusler og press

– Grunnen til at vi skriver brevet er at vi vil være tidlig ute og stoppe utviklingen. Dette er heldigvis ikke et stort problem i dag, men vi hører at det snakkes om, sier Hansen.

Han viser til at det skal ha forekommet tilfeller hvor svært store pengebeløp er blitt tilbudt for å bytte turnusplass. Denne våren har komitéen også fått rapporter om at studenter med tidlig valgnummer har mottatt direkte trusler og press fra medstudenter.

– Det er helt opplagt at en slik utvikling er alvorlig og uakseptabel, sier Hansen.

– De pengesterke vinner

Turnusvalget er basert på en tilfeldig trekning, hvor søkere med godt nummer får flere valgmuligheter enn en søker med dårligere nummer.

– Systemet bygger på rettferdighet, og derfor skal bytting være unødvendig. Ved bytting vet man ikke om det skjer noe annet under bordet, og erfaringer fra Danmark, som har en mer liberal byttepolitikk, viser at pengebeløp blir tilbudt, sier han.

Hansen frykter at resultatet blir at de som har mye penger sikrer seg de mest populære turnusplassene.

– Plassene skal ikke fordeles etter kjøpekraft, men etter et rettferdig system, sier han.

Hansen mener myndighetene tillater bytting i for stor grad, og at en innstramming er nødvendig.

5 av 58 fikk avslag

Av 58 søknader om bytting av turnusplasser i fjor, var det bare fem som fikk avslag. Kjell Skålbones, seniorrådgiver i SAFH, innrømmer at de har ført en mildere linje enn det regelverket tilsier.

– I praksis har vi hatt en noe mildere linje de siste fem årene. Vi har forsøkt å imøtekomme ønsker og behov hos kandidater så langt det lar seg gjøre uten at det går ut over noen. Det er en avveining av kryssende hensyn, sier Skålbones.

Han sier autorisasjonskontoret er åpen for å vurdere en strammere praksis.

– Jeg ser at det er hensyn som taler i retning av en strengere praksis. Samtidig vil en restriktiv praksis gå ut over dem som ikke har forsøkt å jukse på noen måte. Det er ingen prinsippsak for oss å opprettholde adgangen til bytte, vi ville spart arbeid ved å stenge adgangen helt og fullt, sier Skålbones.

– Uskyldige rammes

Det ønsker ikke Einar Vie Sundal, leder i Norsk medisinstudentforening.

– Vi ønsker en gjennomgang av bytteordningen for å finne alternative løsninger som gjør at det kan foregå på en mer rettferdig måte, sier Sundal.

Han er negativ til en fjerning av hele bytteordningen. Det vil ramme de som har reelle behov, mener han.

– Dersom ordningen er blitt misbrukt er det selvfølgelig noe vi tar sterkt avstand fra, men i det store og hele tror jeg dette forløper seg på en skikkelig måte, sier Sundal.

Både Sundal og Skålbones har hørt rykter om misbruk.

– Jeg har tidligere hørt beskyldninger om at det foregår kjøp og salg, men ingen har stått åpent frem om det som jeg kjenner til. Dersom noen opplever trusler eller lignende, bør det politianmeldes, understreker Skålbones.

– Vanskelig å etterprøve

I brevet viser SKT blant annet til dette eksempelet hvor de mener bytting ikke burde vært tillatt:

  • Ved turnusvalget i februar måtte en student med sent valgnummer ta til takke med Nordfjordeid sykehus, til tross for at hun ønsket seg til Østlandet. Hun fikk til et bytte med en kollega fra Sverige som hadde plass ved Akershus Universitetssykehus, noe SAFH godkjente. Problemet var at svensken ikke hadde noen intensjon om å ta norsk turnus, og Nordfjordeid ble stående uten turnuslege.

– Vi er kjent med problematikken om at noen fremmer en søknad som ser legitim og reell ut, men hvor den ene kandidaten faller fra etterpå. Det er vanskelig å bevise om dette er et bevisst forsøk på juks, eller om det skyldes endring i livssituasjonen, sier Skålbones.

Han viser til at systemet er basert på tillit, og at det er begrenset hva autorisasjonskontoret har mulighet til å etterprøve.

Hva mener du om saken? Si din mening under.

REAGERER: - Man skal ikke kunne true eller kjøpe seg frem i køen, sier Einar Vie Sundal, leder i Norsk medisinstudentforening. Han har hørt rykter om misbrukav bytteordningen, og ønsker nå å få klarhet i hva som har skjedd.
Silje Katrine Robinson