• Med den sikkerhetsrisikoen som denne trafikken representerer er det helt på trynet å redusere bemanningen på treafikksentralen.

Dette må ikke aksepteres. Et storhavari rundt Mongstad ville ført til konkurs for mye av det vi lever av; fiskeri, oppdrett og turisme. Oljesøl ville kunne ramme hele vestlandskysten, sier leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv.

Per Lerøy, som er administrerende direktør for Statoil Mongstad er frustrert over Kystverkets planer. Fortsatt er han ikke blitt orientert om planene.

— Jeg regner med at sikkerheten blir ivaretatt, men den som er på vakt må i perioder redusere trafikken, og det vil føre til økt ventetid for båtene som skal losse på Mongstad Vi har svært lite å gå på i våre timeplaner, og en forsinkelse for en båt kan forplante seg videre til neste båt. Slike forsinkelser må vi betale rederiene for, sier Lerøy.

For en båt kan merutgiftene gå helt opp i 30.000 kroner. På årsbasis kan det fort bli snakk om millionbeløp.