Politiets sikkerhetstjeneste i Hordaland er orientert om truslene mot Abdelmajid Jerad.

— Vi er orientert, men det er det vanlige politiet som skal ta etterforskningen. Generelt kan vi si at personer som mottar trusler vil få deler av sin personlige frihet ødelagt for en lang stund. Trusler mot lokale myndighetspersoner kan også være trusler mot lokaldemokratiet, sier Øyvind Tenold.

Det er hans oppfatning at det de siste årene har vært en økning av diverse trusler mot myndighetspersoner.

— Årsaken er at det er blitt lettere for folk å formidle truslene gjennom e-post, sms og også via blogger. Problemet er ofte å kunne avdekke hvem som er avsender og om det er reelle trusler, sier Tenold.

Les: «Forlat Norge frivillig» Han mener det er viktig at politiet etterforsker også saker som er i grenseland strafferettslig, for å markere overfor avsenderne at dette er noe politiet tar på alvor.

— Hvordan vurderer du trusselsituasjonen rundt lokalpolitikere i Bergen?

— PST har som oppgave å forebygge trusler og ha en trusselvurdering på politikere. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere dette spørsmålet, sier Tenold.

Det er politiets forseelsesavsnitt som etterforsker truslene mot Abdelmajid Jerad. Foreløpig står politiet helt fast.

— Vi ser alvorlig på saken, men vi har ikke noe å gå på. Slik vi vurderer saken nå, er det mye som tyder på at det er en useriøst aktør som står bak. Norsk front har ikke vært i aktivitet på mange tiår, sier politiførstebetjent Harald Kårtveit.