Representanter fra FAU på Kyrkjekrinsen skole, samt FAU-representanter og rektor ved Haukås Skole var blant dem som var tilstede under tirsdagens bydelsstyremøte i Åsane. På oppdrag fra Bergen kommune informerte konsulent Dan Lysne om status i forhold til skolebruksplanen.

Hordvik Skole er blant skolene som i dag merker mest økende press, og det ble gjort klart at en ny påbygging av denne skolen er under oppseiling.

Leikvang skole skal stå klar innen fire år. Tidsbruken på det nye Hordvik-tilbygget er ikke klart.

– Gjerne raskere

Bydelsstyreleder Guttorm Alvsaker forteller til Åsane Tidende at bydelsstyret selv tok initiativ til gjennomgangen av skolesituasjonen i Åsane.

– Vi kontaktet ulike representanter, for å få en bedre oversikt. Behovet i Åsane er stort og økende. Når det gjelder Leikvang skulle jeg gjerne sett den skolen ferdig tidligere. Det jobbes imidlertid mye med dette, og jeg føler meg trygg på framtiden, sier han.

Alvsaker opplyser at bydelsstyrets hensikt med denne kartleggingen er å se sammenhengene mellom private boligutbygginger og den skolesituasjonen som bydelen har, og vil få de kommende år.

– Vil påvirke

Den stadige utbyggingen i Åsane, spesielt i nordlige deler, skaper utfordringer i skolepolitikken. Diskusjonene rundt Leikvang, Haukås og den omdiskuterte Almås Skole har pågått lenge.

Selve boligutbyggingen har gått sin gang.

– Vi har sett at det til tider har vært litt for lett å gjøre ting i feil rekkefølge med disse tingene. Det er mye som må på plass i forhold til boligutbygging. Vei og skole er blant de viktigste tingene. Bydelsstyret vil være med i skoleutviklingen i Åsane, og vi har mulighet til å være med å påvirke, sier Alvsaker til slutt.

POSITIV: Bydelsstyreleder Guttorm Alvsaker tror skolesituasjonen i Åsane går en positiv framtid i møte. Foto: Magne Fonn Hafskor