• Bra at politimesteren trer til side, mener fagforeningsleder.

— Jeg har forståelse for at Gudmundsen har tatt denne beslutningen. Vi har fremdeles store utfordringer i politidistriktet, men jeg tror dette kan være med på å bringe oss videre til å få et bedre arbeidsmiljø.

- Hva tror du har vært utslagsgivende?

— Det er vanskelig for meg å spekulere i det, men det har vært et mediepress over tid som har vært krevende og belastende for ham personlig, de ansatte og hele politidistriktet. Sånn sett er det bra at han tar ansvaret og trer til side.

- Visepolitimester John Reidar Nilsen overtar. Har han tillit blant de ansatte?

— Jeg tror det blir utfordrende for enhver leder å komme inn og få kontroll på den situasjonen politidistriktet er inne i. Det ville det vært for en hvilken som helst leder. Men jeg har et håp om at han vil klare det.

- Hvilket ansvar har Gudmundsen for situasjonen?

— Han er den øverste lederen i politidistriktet og er den som er ansvarlig for alt som skjer på et overordnet nivå.

- Kommer han tilbake?

— Nei, jeg tror ikke det.

Tore Salvesen, leder i Norges politilederlag i Hordaland, sier han tar Gudmundsens avgjørelse til etterretning.

— Vi har et sterkt ønske om at det skal bli så mye ro i politidistriktet at vi kan konsentrere oss om å levere trygghet til publikum og få tillit.

- Vil det bli ro nå?

— Det får vi inderlig håpe. Det er det som er viktig nå. Nå må vi ha oppmerksomheten rettet mot det som ligger foran oss, og prøve å komme videre.

- Hva synes du om den kraftige kritikken mot Gudmundsen?

— Politiet engasjerer folk, og når publikum ikke har den fornødne tillit, så forstår jeg at de reagerer. Når det gjelder innholdet i kritikken er det umulig for meg å gå inn i det, siden jeg ikke kjenner saken annet enn gjennom mediene. Det er viktig at granskerne og spesialenheten kommer til bunns i kritikken, slik at vi kan bruke detkonstruktivt for å komme videre.

- Kommer Gudmundsen tilbake som politimester?

— Det har jeg ingen formening om. Jeg vet rett og slett ikke.

HÅPER PÅ RO: Leder i Norges politilederlag i Hordaland, Tore Salvesen, håper det vil skape ro at Gudmundsen trer til side.
Vegar Valde