• Det er klart at Trond og jeg er ulike som personer. Derfor utfyller vi hverandre. Vi er også sjelden politisk uenige.

Anne-Grete Strøm-Erichsen vil ikke godkjenne, eller signere, det bildet Bergens Tidende i går presenterte om samarbeidsproblemene mellom henne og Trond Tystad.

Byrådslederen kjenner seg rett og slett ikke igjen i fremstillingen, etter det hun selv sier.

— Har du og Tystad snakket sammen om artikkelen?

— Ja, selvsagt. Vi hadde to saker på dagsordenen da vi møttes onsdag morgen. Den ene var denne avisartikkelen, men den brukte vi minst tid på.

Anonyme kilder

— Hvordan reagerte du?

— Jeg er enig med Trond i at det er ubehagelig å lese slikt, i og med at artikkelen baserer seg på anonyme kilder. Vi vet jo ikke i hvilken sammenheng ting er blitt uttalt til avisen.

Jeg kan bare si for meg selv at jeg først og fremst oppfatter meg som en resultatorientert person. Jeg har også som hovedmål å gjøre en best mulig jobb for Bergen, og i byrådet er jeg opptatt av at det skal være takhøyde.

— Er det dermed plass for Trond Tystads tallrike soloutspill?

— Jeg vil først og fremst si at han er en dyktig finansbyråd. Husk også at i det daglige er hverdagen ofte meget hektisk. Vi fordeler sakene oss imellom. Da er det ikke alltid tid og anledning til å samordne oss i forhold til media, sier byrådslederen.

Ny periode i rådhuset?

Strøm-Erichsen svarer slik når vi spør om hun kan tenke seg en ny fireårsperiode i rådhuset:

— Jeg ser jo at andre politikere velger å hoppe av. Men det er halvannet år igjen til valget. I løpet av sommeren vil jeg vurdere det spørsmålet.

— Vil du ønske at han igjen får andreplass på listen til kommunevalget?

— Hvem som får de fremste plassene på Arbeiderpartiets liste, overlater jeg til nominasjonskomiteen og til slutt til det endelige nominasjonsmøtet å avgjøre.

— Politikere omkring dere har bitt seg merke i at «kjemien» ikke er så god?

— Det forstår jeg ikke. Vi er som nevnt ulike på flere måter, men vi løser problemene. Vi kan i en viss fase være uenig i enkelte saker, men det er utrolig sjelden at vi ikke ender på samme standpunkt.

Lei personstrid

— Det er Trond Tystads opptreden og væremåte som skaper problemer?

— Nei, nå har det vært så mye personstrid og personfokusering i Arbeiderpartiet at jeg vil ikke bidra til noe i den retning. Det har jeg hele tiden holdt meg unna.

— Antyder du at det er et knirkefritt samarbeid dere imellom?

— Det er klart at det av og til kan oppstå «problemer». I slike tilfeller tar vi det opp og blir ferdig med det. Det ligger også i sakens natur at vi er helt nødt til å ha et nært samarbeid til daglig.

- Rimelig utadvendt!

— Folk som kjenner dere, og arbeider tett innpå dere, hevder bestemt at dere har et kommunikasjonsproblem?

— Jeg mener selv at jeg er et rimelig utadvendt menneske! sier Anne-Grete Strøm-Erichsen lattermildt.

— Tviler du på at Arbeiderpartiets tillitsvalgte kjenner seg igjen i den beskrivelsen vi ga av samarbeidsforholdet?

— Det kan jeg ikke svare på. Jeg har det i hvert fall ikke med å snakke om personer på den måten, sier hun.