• Det er lite sannsynlig at en person som planlegger drap, ville gjøre det på et p-hus på lyse dagen. Og var drapet så nøye planlagt, ville også tiltalte fjernet p-lappen som knyttet ham til stedet.

Det fremholdt advokat Harald Stabell, da han i ettermiddag presenterte sin avslutningsprosedyre i Bergen tingrett.

Forutsetningen for det resonnementet var at Ramsland ble kjent skyldig — og om spørsmålet om overlagt drap ble aktuelt.

Stabell presiserte at han først og fremst gikk inn for full frifinnelse.

— Trond Ramsland må frifinnes for drap. Gjør han ikke det, ber jeg at han behandles på mildest mulig vis, sa forsvareren til den 39 år gamle kapteinløytnanten.

Tidligere på dagen hadde aktor Randi Gabrielsen krevd Ramsland fengslet i 20 år for overlagt drap. Dom i saken faller 6. desember.

- Affektbestemt

Selv om Stabell gikk inn for full frifinnelse, brukte han altså mye tid på om drapet eventuelt kunne kalles overlagt eller ikke.

— Om retten mener Ramsland er skyldig, må man ta stilling til om han var i en sinnstilstand hvor han kunne foreta rolige overveielser, slik man må være for kunne dømmes for overlagt drap.

Han viste til rettspsykiater Hans Jacob Stang, som mente at Ramsland kunne ha hatt "noe nedsatt bevissthet" i tiden da Ingse Rønnestad ble drept.

Stabell la også ut om en annen mulighet - gitt at Ramsland ble kjent skyldig.

— Om han har planlagt drapet lenge, men selv handlingen er impulsiv, rask og affektbestemt, kan man ikke dømmes for overlagt drap.

- Fryktet ham ikke

Punkt for punkt prøvde forsvareren i dag å så tvil om aktoratets beviser. Han mente det var en lang rekke usikre punkter i statsadvokat Gabrielsen sin bevisrekke.

— Det er ikke bevist at Ingse Rønnestad var utsatt for avstraffelse og fysisk vold av Trond Ramsland, slik flere venninner har hevdet. Disse venninnene har ikke selv sett eller hørt noe, sa Stabell

Han viste også til at en venninne av Rønnestad ikke oppfattet henne som redd for eks-mannen.

— Hun fryktet ham ikke. Ingse var glad og fornøyd, men oppgitt, sa venninnen i retten.

Stabell understreket også at det ikke var bevist at klienten hans var klar over at Ingse Rønnestad hadde fått seg ny bil like før drapet. Forsvareren mente heller ikke det var bevisst at Ramsland kjente til hvor eks-konen ville parkere.

— Vi har heller ingen opplysninger om at Trond Ramsland har fulgt etter Ingse Rønnestad med bil like i forkant av drapet. sa Stabell.

- Ikke fingeravtrykkstest

Heller ikke "femminuttersteorien" mener den profilerte advokaten er tilstrekkelig bevist.

— Det kan sås høyst berettiget tvil om det var mulig for Ramsland den morgenen å nå parkeringshuset fra Allkopi på de fem minuttene som er lagt til grunn. Det er teknisk mulig, ja vel, om alt klaffer med trafikklys og så videre. Men det finnes flere usikkerhetsmomenter.

Et av aktoratets hovedbevis er funnet av en parkeringsbillett i lommen til den drapstiltalte da han ble pågrepet. Ramsland har selv påstått at billetten må være plantet.

Stabell poengterte at billetten ikke var registrert hos politiet i Aurland.

— Det er heller ikke foretatt fingeravtrykkstest av denne billetten. Man kan spørre hvorfor. Stabell understrekte videre at alle andre funn som ble gjort i bilen under pågripelse - pass, reiseveske og overnattingsutstyr - har Ramsland gitt en "plausibel forklaring" på.

- Parallell til Palme-saken

— Viktig er det også at ingen av våpenfunnene og patronfunnene kan knyttes direkte opp mot drapet. Det sa jo en etterforsker fra politiet. Politiet har også sagt at det ikke er sikkert at det ble benyttet en Colt under drapet.

Forsvareren la til at det heller ikke er funnet en Colt hos Ramsland.

Et øyenvitne mener at det var Ramsland han så komme kjørende ut av p-huset i en mørk bil minutter etter drapet. Vitnet skal ha gjenkjent den tiltalte fra a tv-bilder.

— Det har en parallell til Palmesaken. Lisbeth Palme, Olof Palmes kone, identifiserte Christer Petterson etter å ha sett bilder av ham på tv. Det mente svensk Høyesterett ikke var et godt nok bevis.

Stabell fremholdt videre at kruttslamprøver tatt av tiltalte var negative.