Bt.no meldte mandag at de karakteristiske trolleybussene, som har trafikkert Bergens gater siden 1950, trolig står for fall.

Årsaken er at det i dag koster Bergen kommune fem millioner kroner årlig å opprettholde driften på de fem gjenværende bussene som er drift på linje 2, Norges eneste elektriske trolleybusslinje.

I 2015 går avtalen med kommunen ut, og da må fylket betale driften alene. Fylkesrådmannen mener politikerne i løpet av neste år må ta en endelig beslutning: Enten legge ned trolleybussdriften, eller satse skikkelig på teknologien ved å bygge flere linjer.

— Er ikke dyrt

Nestleder i samferdselsutvalget, Alf Helge Greaker (V), reagerer på fremstillingen om at trolleybuss er så dyr.

— Fylkestinget har fått flere faglige rapporter som viser at trolleybuss kan være en god investering, sier Greaker.

Han viser til en rapport fra tyske konsulenter i 2010, som konkluderte med at Bergen burde satse på trolleybussene, for eksempel ved å bygge linjenettet videre til Fyllingsdalen. De tyske konsulentene skriver også til at trolleybuss er spesielt velegnet i bakkete terreng, fordi dieselbusser der bruker langt mer drivstoff enn på flaten. Dermed er miljøgevinsten av trolley enda større.

— Vi må tenke nytt, og trolleybussen passer helt glimrende på stamlinjetraseer hvor man ønsker 10 og 5 minutters avganger. Vi vet allerede at ved å utvide linjen til for eksempel rundt Helldalen og til Fyllingsdalen, og investere i et antall trolleybusser i henhold til fremlagte fagrapporter, så vil dette supplere Bybanen som stamlinjenett på den mest miljøvennlige måten man kan, sier Greaker.

- Overfokus på biogass

Han mener det ikke er noe stort problem å ha flere ulike teknologier i samme bussnettverk.

— Jeg er ikke enig med fylkesrådmannen som mener dette er en ulempe. Alle fagseminarer har sagt at det finnes ikke én løsning til det utslippsfrie samfunn, men flere delløsninger må utfylle hverandre, sier Greaker.

Han mener både fylkeskommunen og Bergen kommune for tiden har et for stort fokus på å skulle bruke biogass i fremtidens busser.

— I faste traseer er trolleybussen, nest etter Bybanen, overlegen. Gassbussmotorer er dessuten en dårlig løsning for linjer med mye bakker og stigninger, sier han – og viser til de mange driftsavbruddene som har vært med gassbussene hittil.

— Trolleybussen er ikke dyr. Den koster litt mer i investering men har til hatt langt mindre vedlikeholdskostnader enn gassbussene har hatt, og har dessuten lengre levetid, sier han.

Greit å legge ned trolleybussene? Si din mening i kommentarfeltet!