— Når det er snakk om en jente som er så liten som syv år, er min første tanke at gjerningsmannen er en psykisk utviklingshemmet person. De svært få psykisk utviklingshemmede, som er disponert for å begå overgrep, går gjerne etter veldig små jenter, sier Grünfeld.

Han er en av landets fremste rettspsykiatere.

— Et alternativ er en mann med en alvorlig personlighetsforstyrrelse, men min sterkeste teori er at vi snakker om en psykisk utviklingshemmet, sier psykiateren.

Han mener det faktum at overgrepet skjedde midt på lyse dagen, nær bebyggelse, i et område der mange ferdes, er med på å styrke teorien om at det er en mann som er psykisk utviklingshemmet.

— Kan det ikke være snakk om en pedofil som ellers er normal?

— Nei, det tror jeg ikke, for pedofile forgriper seg vanligvis ikke på så små barn. Jeg vil holde meg innen psykiatrien i denne saken, men politiet må selvfølgelig holde alle muligheter åpne, sier Grünfeld.

— Er det grunn til å tro at denne mannen kommer til å forgripe seg igjen?

— Det kan jeg ikke si uten at jeg har møtt ham, sier Grünfeld.