— Jeg hadde aldri trodd at "Sleipner" kunne synke, sa han i dag.

I hele formiddag har en presset Hagland måtte redegjøre for detaljene rundt sikkerhetsopplæringen, opplæringen i bruk av utstyr og sin egen rolle i minuttene før hurtigbåten havnet på Store Bloksa.

Tilfeldighet

Her følger et utdrag fra aktor Eirik Stolt-Nielsens spørsmålsrunde med 56-åringen.

— Hadde du fått informasjon om stopp- og svinglengde på de nye båtene, undret aktor.

— Nei.

— Spurte du om å få slik informasjon?

— Nei.

— Men var du kjent med at operasjonsbegrensningene, at båten kun kunne gå i 1 meter høye bølger?

— Ikke med en gang, men jeg tok jo rede på det etter hvert. Det var faktisk ved en tilfeldighet. Bare på skøy søkte jeg på jobb i Brøvig-rederiet (som planlegger en bilferge mellom Stavanger og Bergen, journ. anm.). En kveld ringte de fra rederiet og lurte på om jeg visste den signifikante bølgehøyden. Jeg trodde den var 1,5 meter, men sjekket det opp. Det viste seg altså å være feil.

— Så det var nysgjerrighet fra et annet rederi mer enn opplæring fra ditt eget som sørget for at du fikk denne informasjonen?

— Ja.

Aldri flåteøvelser

Deretter gikk aktor Eirik Stolt-Nielsen nærmere inn på hvor ofte man øvet om bord på "Draupner", søsterskipet til ulykkesbåten som Hagland egentlig var kaptein for.

— Vi hadde øvelser bør lørdag, Hvem som deltok, var jo avhengig av vaktlistene, fortalte Hagland. Stolt-Nielsen konfronterte 56-åringen med at på to av hans tre lørdagsvakter, var ikke slike øvelser ført i dekksdagboken. Dette hadde Hagland store vanskeligheter med å gjøre rede for.

— Trodde du at de nye hurtigbåtene kunne synke, spurte aktor.

— Nei.

— Var du alene i den troen?

— Det har jeg ikke spurt andre om. Men jeg har aldri hatt det i tankene at båtene kunne synke.

— Var det aldri lagt inn en øvelse med evakuering av et synkende skip?

— Nei, du skulle jo kunne gå tørrskodd om bord i flåtene i en krisesituasjon.

— Har du noen gang deltatt i en flåteøvelse på noen av HSDs båter?

— Nei. Men vi hadde jo slike øvelser da jeg utdannet meg.

— Prøvde du overlevingsdrakten om bord på "Draupner"?

— Nei. Så langt jeg vet, gjorde heller ingen andre det.

Slet med bølgene

Deretter gikk aktor Stolt-Nielsen tilbake til bølgebegrensningene.

— 1 meter er jo veldig lite. Du reagerte vel på dette?

— Ja, det gjorde jeg. 1 meter er jo ingenting, svarte Hagland.

Aktor kjørte Hagland hardt på bølgebestemmelsene, og kapteinen slet med å skape et inntrykk av at han holdt seg til operasjonstillatelsen.

— Ifølge driftshåndboken skal du redusere farten til 25 knop i bølger mellom 1 og 2 meter. Hendte det at du gjorde dette?

— Ja.

— Men dette er jo bølgehøyder operasjonstillatelsen ikke ga deg lov til å gå i? Her tar Hagland en lang pause.

— Når du kommer midt i Boknafjorden, for eksempel, så kan du jo ikke akkurat legge deg til kai. Bølgehøyden varierer jo etter hvor du befinner deg. Kommer du i smulere farvann, roer jo bølgene seg.

I RETTEN: Sverre Hagland forklarer seg i Sunnhordland tingrett.
TEGNING: HEGE GUNDERSEN