Episoden skjedde etter et nachspiel på Os i august i fjor. De to kjente hverandre ikke fra før, men hadde truffet hverandre i Bergen sentrum. Sammen med en tredje person reiste de til leiligheten til den ene i Os.

Tok bilder

Da 26-åringen skulle forlate leiligheten måtte han gå forbi sengen hvor jenten lå. Han begynte å gjøre seksuelle handlinger med henne og tok bilder av henne med mobiltelefonen sin.

På et tidspunkt spratt jenten opp, grep mobiltelefonen og gikk og vekket den tredje personen som sov i leiligheten.

Jenten som hadde blitt tatt bilder av ødela mobiltelefonen, og 26-åringen forlot leiligheten.

— Trodde hun samtykket

Han sa i Nordhordland tingrett at han oppfattet det som om jenten samtykket til de seksuelle handlingene. Retten trodde på at 26-åringen oppriktig trodde at jenten samtykket, og denne eventuelle villfarelsen hos ham gjorde at han ble frikjent.

Jenten hadde krevd oppreisningserstatning og dekning av tapt arbeidsinntekt. To av de tre dommerne mente at det ikke var grunnlag for erstatning, mens den siste mente at hun burde få oppreisning.

"Han burde ha forstått at når han berørte henne over 20 minutter uten å ha fått noe klart svar fra henne, burde han ha forstått at det kunne har vært tvil om hun var våken.", mener dommeren i mindretall.