Ulastelig antrukket i styrmannsuniform ankom Ronnie L. Zape rettssalen i hælene på sin ett hode høyere advokat, Jostein Alvheim. Verken to tv-kamera eller blitzregnet kunne bringe ham ut av fatning. Med et høflig smil hilste han på aktor, politiinspektør Svein Erik Krogvold.

Krogvold fortalte retten at Zape er tiltalt fordi han unnlot å slå alarm, tilkalle hjelp og ellers bidra til å redde fiskerne. Fire personer omkom etter kollisjonen.

-Fiskebåten var i sikkerhet

Etter at Krogvold hadde holdt sitt innledningsforedrag, tok Zapes forsvarer ordet. — For at retten skal finne Zape skyldig, må han ha handlet forsettlig. Derfor er det viktig hva Zape tenkte om behovet for hjelp ut fra den informasjonen han hadde, sa Alvheim.

Zapes hovedforsvar var hans egen, subjektive vurdering av tilstanden for fiskebåten etter sammenstøtet. Den kan oppsummeres slik og ble gjentatt mange ganger: - Jeg trodde det gikk bra.

Da «Cistude» traff «Bow Eagle», ga det en lett rystelse i skroget på kjemikalietankeren, forklarte Zape. Deretter vridde fiskefartøyet seg rundt og skurte langs siden på «Bow Eagle».

Matrosen på broen gikk ut på brovingen for å se etter båten, men så ingenting og gikk inn igjen. Zape kastet et blikk på radaren for å få med seg hvor «Cistude» var, og deretter gikk ut med en kikkert.

— Jeg så fiskefartøyet et stykke bak oss. Jeg så en lanterne i masten. Da ble jeg glad, for fiskebåten var i sikkerhet.

- Trodde alt var ok

Zape mente også at en rekke andre opplysninger støttet antakelsen om at det gikk bra: Blant annet at radaren fortalte at båten beveget seg og at båten ikke kalte dem opp på VHF-en.

— Da konkluderte jeg med at alt var ok.

— Var det ikke en forutsetning at de var i stand til å kalle dere opp? spurte dommer Eva Macody Lund.

— Jeg forventet en oppkalling over en nestenulykke. Det kom ikke.

— Da du ikke fikk den oppkallingen, tenkte du ikke på å forsikre deg om at det ikke var noe galt?

— Da jeg ikke fikk noen oppkalling, var jeg overbevist om at alt var ok.

På spørsmål om hvorfor han ikke selv kalte opp båten, svarte Zape at han følte at det ikke hadde skjedd noe med båten.

Snakket usant til kapteinen

— Hvorfor fortalte du ikke om det som hadde skjedd til avløsningen din?

— Fordi jeg følte at alt var ok.

— Hvorfor fortalte du det ikke til kapteinen?

— Fordi jeg regnet med at det var ok.

Selv da han dagen etter fikk vite om lekkasjene på eget skip og den store leteaksjonen og forsto hva som hadde skjedd, fortalte han ikke noe. Han nektet på direkte spørsmål fra sine overordnede at det hadde skjedd noe på vakten hans.

En vitneforklaring fra matrosen ble lest opp i retten i ettermiddag. Der hevder vitnet at han fikk ordre to ganger om ikke å fortelle noe om sammenstøtet. Han fortalte også at han hadde sagt til Zape at han burde tilkalle kapteinen og at han trodde fiskebåten kunne synke.

I morgen skal kapteinen om bord på «Bow Eagle» vitne

Følg rettssaken på bt.no

- SÅ BÅTEN BAK: - Jeg så fiskefartøyet et stykke bak oss. Jeg så en lanterne i masten. Da ble jeg glad, for fiskebåten var i sikkerhet, sa tiltalte, Ronnie L. Zape, i Bergen tingrett i dag.
FOTO: ARNE NILSEN