— Her på skolen er vi alle like. Jeg er trist og skuffet, sier Oliver Dahl (11) når BT spør om hva han synes om at Hunstad skole skal legges ned.

Fra og med tirsdag ble det ikke tatt inn flere elever ved Hunstad skole i Bergen. Det samme gjelder Skådalen skole i Oslo og Nedre Gausen skole i Holmestrand. Kunnskapsdepartementet har bestemt seg for å avvikle tre av landets fire skoler med heltidsundervisning for hørselshemmede elever. Den eneste skolen som fortsatt skal bestå, er A.C. Møller skole i Trondheim.

— I samme båt

Både Oliver og storebror Alexander (16) er elever på skolen som nå skal avvikles.

 • Jeg har gått på en vanlig skole. Det fungerte ikke, forteller Alexander.

På den tiden var han deltidselev ved Hunstad.

 • Det beste med å komme hit var å møte andre tunghørte og døve. Det er veldig godt å være i et miljø hvor du vet at du ikke er alene, men at andre er i samme situasjon, sier han.

Etter at Alexander begynte på Hundstad mener pappa Olav Dahl at sønnen er blitt en helt ny person.

 • Her er all kompetansen samlet på ett sted, elevene blir tatt godt vare på. Når kommunene nå skal ta over har de ikke nok ressurser. Med nedleggelsen av skolen går vi 100 år tilbake i tid, sier Olav Dahl.

Kan søke i Trondheim

«Elevene som går ved de tre skolene, kan fortsette ut skoleåret 2013-2014. Da vil de enten ha nådd ungdomstrinnet eller ha fullført grunnskolen.», skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

 • Det vil bli mulig for elever fra Vestlandet å søke seg til skolen i Trondheim, sier direktør i Statped Vest, Steinar Sandstad.

Det er statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped), som står for det statlige tilbudet om heltids grunnskoleopplæring for hørselshemmede elever.

Overrasket byråd

Byråd for skole og oppvekst i Bergen, Filip Rygg (KrF), er overrasket over beskjeden fra departementet.

 • Vi har brukt mange år på å få til et godt tilbud for hele elevgruppen på Nattland, med denne nyheten kan det se ut til at vi har kastet bort enormt med tid og enormt med ressurser. Men mer bekymringsfullt er det som ligger foran. Ingenting tyder foreløpig på at man har tenkt å kompensere ansvarsendringen økonomisk, han.

Rygg har ikke fått nøyaktige tall over hvor store ekstrautgifter i årlige driftsutgifter det er snakk om, men sier at det trolig dreier seg om 8-9 millioner ekstra i året sammenlignet med kostnader til elever i ordinær grunnskole.

Ifølge foreldrene vil dette skape store problemer.

 • De svake er alltid de første som må tåle politikernes kutt. Siden 1998 er dette fjerde gang vi må kjempe for å få beholde skolen, sier Rune Eng, en av initiativtakerne til en aksjonsgruppe ved skolen.
 • Kommunene skal overta ansvaret. De skal opprette nye tilbud for dem som skulle ha begynt ved Hunstad til høsten. Bergen kommune har ikke råd til skoler, veier, helsevesen og nå Bybanen i tillegg. Kommunen har ikke råd til de døve, legger Olav Dahl til.

Liten etterspørsel

Onsdag kveld inviterte Statped til orienteringsmøte for foreldrene ved skolen. Spørsmålene fra foreldrene var mange, svarene Steinar Sandstad kunne gi var ikke like mange.

 • Statsråden har tatt en politisk beslutning, gjentok han flere ganger.

Årsaken til at tilbudet ved Hunstad og de to andre skolene legges ned, skal være den synkende etterspørselen.

 • Elevtallet har gått ned fra 55 for vel ti år siden, til 18 i dag. Neste skoleår vil det være 14, sier Sandstad.
 • Det er et så lite tall at vi vanskelig kan si at det gir et bredt tegnspråklig miljø for elevene å ta sin opplæring i.

Samtidig som antall heltidselever har sunket, har antall deltidselever økt.

 • Hvorfor har ikke dette blitt vektlagt i avgjørelsen? spurte en av foreldrene.
 • Hva er deltidstilbudet verdt om det ikke er knyttet til et skolemiljø? Ingen skole, ikke noe miljø, understreket Rune Eng.
 • Vi gir oss ikke. Vi er villige til å gjøre mye for å få beholde skolen.

Overføres til kommunene

 • Driften ved Hunstad vil bli avviklet i løpet av en treårsperiode, og i stedet vil staten dreie sin innsats og styrke veiledningsbiten, tilbudet om deltidsopplæring og utvikle møteplasser og kursvirksomhet for elever, lærere og foreldre, sier Sandstad.

Han sier at beslutningen er en følge av to ting. For det første at flere og flere hørselshemmede har valgt å benytte seg av tilrettelagt opplæringstilbud på sin lokale skole, og for det andre at langt flere hørselshemmede får operert inn CI, som er et fintfølende apparat som gir sterkt hørselshemmede et lydbilde.

 • I tillegg til dette har Statped sin veiledningsinnsats gjort mange kommuner og skoler langt bedre i stand til å gi hørselshemmede elever et godt tilbud.