— Problemet hittil har vært at det ikke finne retningslinjer for hva som skal gjøres når sjøfugl rammes av oljesøl. Derfor blir det gjerne nokså kaotisk når det oppstår krisesituasjoner som forurensningen etter «Server»-forliset, sier Nina Jensen, rådgiver i World Wide Fund for Nature.

  • Derfor har nå en rekke organisasjoner gått sammen for å få myndighetene med på å utarbeide rutiner for berging av oljeskadet fugl. Det er viktig å lage et rammeverk og å utvikle bedre kompetanse enn vi rår over i dag, sier Jensen.

— Men er ikke ti tusen kroner per fugl temmelig dyrt?

— Isolert sett er det jo det. Men oljesøl er svært dyrt. Og i forhold til hele oppryddingen, som kom på over 200 millioner kroner, er 250.000 kroner helt marginalt. Vi har ansvar for å rydde opp i det sølet vi skaper. Sjøfugl som blir tilsølt av olje lider, og vi har en forpliktelse til å ta det alvorlig.

— Uansett hva det koster?

— Som sagt - oljesøl er dyrt, både økonomisk og på andre måter. Så det aller viktigste er å gjøre alt for å hindre at det skjer i utgangspunktet. Men hvis det skjer er det viktig å ha så gode rutiner som overhodet mulig, også når det gjelder å redde sjøfugl.

— Det er vel også en utfordring å få tak i tilsølte sjøfugler?

— Absolutt. Det er en av de største utfordringene. De fuglene som er relativt lite tilgriset av olje vil jo fly sin vei når noen nærmer seg. Men sannsynligheten for at de kommer til å fryse i hjel er stor. Det er gjerne de verste tilfellene det er mulig å fange og prøve å redde. Men vi vet i hvert fall at det er fullt mulig å redde de fuglene vi får tak i.