• Vi trenger mer hjelp til vedlikehold og rehabilitering enn det foreldrene kan gi oss. Det mener rektor Birger Tomasgard ved Alversund skule.

— Foreldrene har til enhver tid stilt opp på dugnad for skolen - og det gjør de fremdeles, understreker Tomasgard.

— Foreldrene har vært med på å pusse opp klasserom og stelt uteområdet. Utfordringene våre er imidlertid av slike dimensjoner at foreldrene verken kan gjøre det eller har kompetanse til det.

Han viser til at mange skolebygninger i kommunen er gamle og trenger omfattende reparasjoner og rehabilitering.

— Montering av ventilasjonsanlegg og andre ting som trengs i den norske skolen i dag kan ikke foreldrene gjøre, legger han til.