• Vi trenger kvinnelige ledere som rollemodeller hvis vi skal øke kvinneandelen i Sjøforsvaret. Politiet har klart å øke kvinneandelen fordi kvinner rekrutteres inn høyt på karrierestigen.

Det sier orlogskaptein Kristin A. Andersen ved Sjøforsvarets Skoler til BT. Hun er tilknyttet avdelingen som har ansvar for rekrutteringen i Sjøforsvaret. BT møtte henne og noen av hennes kolleger om bord i KNM «Tjeld». MTB-en lå ved kai utenfor messehallen Arenum i forbindelse med den store utdanningsmessen som arrangeres der i disse dager.

Andersen mener at kvinner generelt i samfunnet møter andre holdninger enn menn møter. — Det samme opplever kvinner i aktiv tjeneste i Sjøforsvaret. De blir spurt hvordan de kan finne på å reise fra barna sine. Et slikt spørsmål får aldri menn, sier hun.

- Vil være kvinner

— Jeg har to barn. Før jeg fikk dem, hadde jeg gjort unna den operative tjenesten på kystfort. Mannen min jobber også i Sjøforsvaret. Vi delte på ansvaret for barna og har møtt stor forståelse hos arbeidsgiver. Dermed har det gått helt fint for meg å gjøre karriere. Nå jobber jeg i stab. I tiden med små barn var jeg ute av aktiv tjeneste og mistet ansiennitet og kvalifiserende tjeneste. Dette er ikke gunstig med tanke på å beholde kvinner i Sjøforsvaret, sier hun.

— Også jeg har erfart at menn er imot at kvinner kan fortsette aktiv tjeneste i Sjøforsvaret når de har små barn., forteller løytnant Line Remme.

— Jeg tror det vil ta lang tid å endre denne kulturen. Vi ønsker å være kvinner og ikke kopier av menn. Kulturforskjellene til tross, trives jeg veldig godt i Sjøforsvaret og anbefaler andre kvinner å søke seg inn der, sier hun.

- Trenger kvinner

— Forsvaret ønsker flere kvinner fordi Forsvaret trenger de egenskapene kvinner har, sier Andersen. - Vi kan tilby interessante oppgaver og muligheter, sier hun.

— Kvinneandelen i Sjøforsvaret er på 7 prosent og er den samme som da jeg begynte i 1982, sier hun. - Politiet har økt kvinneandelen til 25 prosent. Når andelen er så stor, påvirker det organisasjonen. Politiet har klart dette fordi de har hatt synlige rollemodeller. Forsvaret trenger sine kvinnelige rollemodeller. Kanskje bør vi plassere kvinner raskere opp i karrierestigen, sier Andersen.

— Jurister går rett inn i politiet høyt på karrierestigen, mens alle må begynne helt på bunnen Forsvaret. Dette går det an å gjøre noe med for å få flere kvinner interessert i å tjenestegjøre i Forsvaret, sier kommandørkaptein Odd Arne Nissestad.