— Vi er klar over at det blir krevende, men vi tror det er mulig, sier byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H).

Hun og resten av byrådet la i dag frem saken om bybanetrasé mot Åsane. De valgte å gå for en løsning med trasé oppe i dagen hele strekningen, bortsett fra over Bryggen. Byrådet foreslår at banen skal gå i tunnel fra Vetrlidsområdet, og komme ut ved Slaktehustomten.— For meg var det viktig å få til en kort tunnel uten underjordiske stasjoner. En lengre tunnel vil også være et ganske komplisert prosjekt, sier Stolt-Nielsen.

— For oss var det viktig å få avlevert en sak som vi tror kan gi en god løsning, med et bredest mulig flertall. Det var spesielt viktig å sikre bane gjennom sentrum, som treffer de store kollektivaksene, og som går over Torget, sier Stolt-Nielsen.

Saken ble avgjort på et langvarig byrådsmøte tirsdag. Stolt-Nielsen vil ikke gå inn i debatten mellom byrådene.

— Men det er naturlig at en slik sak fører til diskusjoner. Det har vi hatt i dag. Dette er en stor og krevende sak for byen, sier Stolt-Nielsen.

Dette må gjøres

Alternativet med tunnelinnslag i nærheten av Kjøttbasaren er svært sparsomt utredet.

"Byrådet må i denne sammenheng påpeke at alternativet ble silt ut i en tidlig fase, og er således ikke konsekvensutredet til samme nivå som de andre hovedalternativene i Sentrum" skriver byrådslederen i innstillingen. Derfor går hun inn for at følgende tiltak må vedtas:

  • Tunnelinnslag i Vetrlidsallmenningen eller Finnegårdsgaten må konsekvensutredes på linje med de forkastede alternativene.
  • Det skal arrangeres arkitekt-og designkonkurranse for utforming av området Torget –Vetrlidsalmenning -Finnegårdsgaten –Bryggen
  • Byrådet vil også utrede og planlegge en "Bymiljøtunnel" parallelt med reguleringsarbeidet for Bybanen. Tunnelen skal avlaste Bryggen og Torget for biltrafikk, men byrådet går ikke inn på hvor den skal ha innslagspunkter, utenom at det bør skje i "randsonen av sentrum".
  • All planlegging skal skje med utgangspunkt i at Bryggen skal bli bilfri, noe planetaten har stilt seg tvilende til tidligere.
  • Byrådet vil også ha på plass til en høykvalitets sykkeltrasé.
  • Sist, men ikke minst: For å sikre kontinuerlig utbygging av et helhetlig bybanenett, vil byrådet intensivere reguleringsarbeidet vestover, det vil si banen som går sentrum, under Haukeland, over Mindemyren og under Løvstakken til Fyllingsdalen. Dette er alle tiltak som det vil ta tid å få på plass. Stolt-Nielsen tror at prosjektet er gjennomførbart, selv om det er omfattende.

— Vi har bedt om å få samordnet regulering og prosjektering på best mulig måte. Jeg har full tillit til at fagavdelingen vår kan håndtere dette på en god måte, slik de har gjort før, sier hun.

- Må beholde momentum

I konklusjonen i saken, skriver byrådet også at de vil intensivere reguleringsarbeidet vestover for å sikre kontinuerlig utbygging av et helhetlig bybanenett.

— Vi har valgt å legge ved dette punktet fordi det er stilt spørsmål ved hvorvidt det ville være mulig å få en regulering også vestover i denne bystyreperioden. I byrådets politiske platform har vi forpliktet oss til å regulere trasé både nord og vest, sier Stolt-Nielsen.

- Er det også der som en forsikring for fortsatt bygging, dersom Åsane-traseen tar for lang tid å få realisert?

— Kommunen og fylkeskommunen har ulike roller. Vår oppgave er å sikre regulerte traseer. Fylkeskommunen bygger og drifter. Vi skal regulere så fort som mulig.

- Men har dere lagt til dette punktet som en plan B?

— Det er der fordi det er viktig å beholde momentum, og for å sikre at vi får på plass den reguleringen.

- Så dere går får tunnel ved Vetrlidsallmenningen, uten noen plan B?

— Ja.

- Nytt liv i sentrum

Også Peter Christian Frølich, selve opprørsgeneralen i Høyre, benekter at det siste poenget betyr at banen til Fyllingsdalen blir bygget først.

— Nei, jeg leser det ikke sånn. Men det er uansett greit å ha en regulring til Fyllingsdalen klar så fort som mulig, for å unngå at bybaneorganisasjonen havner på tomgang, sier han.

Frølich er strålende fornøyd med byrådets innstilling.

— Jeg skal ikke si så mye før forhandlingene er ferdig, men dette synes jeg jo er veldig gledelige nyheter. Vi er mange steg nærmere drømmen om å gjøre Bryggen trafikkfri.Jeg er spesielt fornøyd med at det utlyses en arkitektkonkurranse for hele området. Det kan gi sentrum nytt liv.

- Men vil ikke det ta veldig lang tid å gjennomføre alt dette før en endelig beslutning kan tas?

— Det trenger ikke å ta lengre tid. Alle alternativer har store arkeologiske utfordringer. Sandbrogaten og Bryggen ville krevd betydelig arkeologisk arbeid.

LA FREM: I dag kom byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen med sin innstilling i bybanesaken. foto: Rune Nielsen