— Vi ønsker å se på barn og unge som en brukergruppe av offentlige tjenester. Vi må få til et bedre samarbeid, men det er ikke det primære målet for oss å drive og eie den videregående skolen, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Byrådet for skole, Ruth Grung, har tidligere uttalt at hun ønsker at Bergen skal ta over ansvaret for de videregående skolene.

Den ferske byrådsvikaren har delvis lidd nederlag i byrådet.

— Vi har hatt en diskusjon i byrådet, men jeg vil ikke si at vi har vært uenige. Vi er enige om målet. Det viktigste er at arbeidet overfor unge samordnes bedre, sier Strøm-Erichsen.

Hun påpeker at ungdom i Bergen nå er fylkeskommunens ansvar de timene de går på skolen, resten av dagen er det kommunen som skal yte dem tjenester.

— Vi må bli bedre på å ta vare på dem som ikke trives i den videregående skolen, de som får rusproblemer, men også til å veilede ungdom i den videregående skolen til å ta en utdanning som er relevant i forhold til det vi trenger av arbeidskraft, sier Strøm-Erichsen.

Bergen har allerede søkt om å overta ansvaret for kollektivtilbudet fra Hordaland fylkeskommune. I tillegg vil byrådet ha ansvaret for barnevernet, rusomsorgen og større innflytelser over videregående skole.

— Vi kommer til å formulere en nokså rund søknad til Kommunaldepartementet. Hensikten vil være å se tilbudet til barn og unge i en sammenheng og få samarbeid på en ny måte, sier Strøm-Erichsen.

Får Bergen ja på sin søknad, vil Strøm-Erichsen ha en tett dialog med fylkeskommunen om hvordan et prøveprosjekt kan gjennomføres.