— Når man holder til en by, må man regne med graving. Men det er viktig at tempoet kjøres opp med flere skift i anleggsperioden. Det er fort gjort å rive ned de gamle bystrøkene, og vanskelig å bygge dem opp igjen, sier daglig leder Steinar Kristoffersen i Bergens Sentrum AS. Han synes det er trist at usikkerhet om gravestart i Gågaten bidrar til at butikker som Lille Rips og Norman Kirkeli forsvinner. - Det må være mulig for butikkene å planlegge, sier Kristoffersen.

Graveklubben ble etablert for å samordne gravearbeidene i byen slik at det blir minst mulig ulempe for beboere, næringsliv og trafikanter. Bergen Næringsråd var her en sterk pådriver, etablert, ifølge adm.dir. Marit Warncke. - Gravingen er nødvendig, men det er veldig krevende mange steder i sentrum. Mange aktører skal ned i hullene, og vi henger på nakkene deres slik at de får opp tempoet, sier Warncke som mener det har skjedd en "enorm forbedring" etter at Graveklubben kom. - Nå klarer de ulike aktørene å jobbe parallelt og ikke etter hverandre, sier hun.