De to har de siste ukene arbeidet med å berge sjøfugl som er tilgriset av olje fra lastebåten «Server» som forliste for en måned siden.

Sammen med flere andre har de vasket og rehabilitert fugler i et bygg på Hydros oljeanlegg på Sture i Øygarden. Det er laget provisoriske bur og fuglebad både inne og ute. Kystverket har stilt opp med penger til utstyr og betaling til dem som har deltatt.

Mot slutten

En måned etter forliset går redningsoperasjonen mot slutten.

– En må komme i gang med rehabilitering av fuglene så raskt som mulig etter et oljeutslipp. Etter fire – fem uker er det ikke så mye mer å gjøre, sier Naomi Paulsen.

De har fått inn rundt 35 fugler og klart å redde vel 25 av dem. I disse dager er rundt 12 fugler inne i siste fase av rehabiliteringen og skal settes ut i det fri.

Det er en omfattende prosess fuglene må gjennom. Først vaskes de med oppvaskmiddel, så skylles de og så får de bo i bur mens de steller seg selv ved å tørke fjærene sine.

Deretter settes de ut i sjøvann i et innendørs bur, og de siste to døgnene plasseres de i et utendørs basseng. Hvis de klarer seg der, er de klare for å settes fri.

Beredskapsplan

Paulsen og Tvedt er glade for at de har kunnet redde en del fugler, men peker på at det er behov for et organisert opplegg og faste steder der vaskingen kan foregå hvis arbeidet virkelig skal monne.

– Det vi ønsker oss er et beredskapsopplegg for fugler og dyr i forbindelse med oljesøl. Det bør bygges opp rehabiliteringssentre som er utstyrt med bur og bassenger og det må være folk som vet hvordan dette skal gjøres og som kan settes inn når noe skjer, sier Paulsen.

Norge ligger etter

Hun forteller at både i nordiske naboland og blant annet i Spania og USA er det laget flere slike rehabiliteringssentre. Norge ligger et stykke etter på dette området.

Både Paulsen og Tvedt var med som frivillige og reddet fugler etter Rocknes-forliset for tre år siden. Senere har de gått på tre måneders kurs i USA og lært rehabilitering av oljeskadd fugl.

De forteller at fuglene som ble rehabilitert etter Rocknes-forliset ble merket, og det er senere konstatert at de har like høy overlevelsesgrad som fugler som ikke har vært utsatt for oljesøl. Dette viser at arbeidet nytter.