Stridens eple ligger plassert i Kong Oscarsgate 81. Da det ble bygget i 1935, var det ifølge eieren Per Jæger jr. i JægerGruppen, Norges første parkeringshus.

Siden Jæger overtok bygningen har den vært brukt som verksted, garasje og lagerplass. Noen bruksendring har aldri vært vedtatt.

Likevel mener Bergen kommune nå at en bruksendring må til for å åpne nytt parkeringshus i lokalene.

Trenering

Selskapet Securipark skal leie 6900 kvadratmeter i bygningen for tre millioner kroner årlig. Åpning var planlagt i starten av desember. Det kan ryke dersom kommunen ikke kommer til en avgjørelse.

Styreformann Johnny Sterud er lei av å vente og har nå engasjert advokat.

— De har ikke akkurat vært medgjørlige. Saken er trenert hele veien og det har vært vanskelig å komme gjennom med våre synspunkter.

Bergen kommune driver gjennom Bergen Parkeringsselskap parkeringshuset ByGarasjen, bare et steinkast unna.

— Hvilken betydning tror du det har hatt for behandlingen?

— Det er jo vanskelig å antyde noe slikt. Men jeg ser ingen annen grunn til at dette skal ta så lang tid.

Etter det Bergens Tidende erfarer, skal også Bergen Parkeringsselskap ha vært interessert i eiendommen.

Securipark skal investere fire millioner før oppstart, i tillegg kommer de tre millionene i årlig leie. Avtalen kan ikke brytes selv om kommunen sier nei.

— Vi ser ingen stor risiko i det. Juridisk har vi en veldig god sak dersom det blir en disputt ut av dette. Men kommunen kan jo trenere saken lenge.

Lang saksbehandling

Seksjonsleder Jan B. Mjelstad ved byggesaksavdelingen i Bergen kommune antyder at saken vil ta lengre tid enn vanlig å behandle. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 60 dager.

— Denne saken kunne vært ferdig langt tidligere, dersom Securipark hadde sendt en søknad om bruksendring med en gang. Isteden kjørte de et løp for å overbevise oss om at det ikke var nødvendig.

— Hva tror du er grunnen til at søkerne har engasjert advokat?

— Jeg kan i og seg forstå at de føler saken har tatt lang tid, men jeg kan ikke akseptere det. Det virker ikke helt som de har skjønt hvordan byggesaker behandles.

— Hvilken betydning har kommunens rolle som konkurrent på parkeringsmarkedet for saksbehandlingen?

— For oss har det ingen betydning. Utfallet av en eventuell politisk behandling har jeg ingen formening om.

En søknad om bruksendring ble nylig sendt Bergen kommune. Etter et nabovarsel har det kommet en anmerkning. I den står det ifølge Sterud at borettslaget håper planene går i orden og at de får leie fast plass i parkeringshuset.

PARKERINGSHUS: Parkeringshuset i Kong Oscarsgate 8 er foreløpig ikke godkjent av kommunen. Nå ligger Bergen kommune og Securipark i strid om en eventuell bruksendring.
Illustrasjon