— Vi er bedt om å si vår mening om prioritering av utbedring og nybygg ved byens skoler. Da blir det fullstendig galt å behandle budsjettet før de har lyttet til våre synspunkt, sier Jorge Dahl, leder i FAU for Bergenhus bydel, til Bergens Tidende.

— Jeg forstår foreldrenes frustrasjon og er enig i kritikken, sier Ragnhild Hedemann, SV, leder i komité for kultur, idrett og oppvekst. Slik det nå er lagt opp, kan det skje at et flertallsvedtak i skolebehovsplanen ikke nedfeller seg i skolebudsjettet.

Flertallet i bystyret gikk inn for at skolebehovsplanen skulle foreligge så tidlig at den var behandlet ferdig i vår.

Forsinket Skolebehovsplanen, der behovet for utbedring ved samtlige av byens barne- og ungdomsskoler vurderes, hadde høringsfrist 15. september. Først i slutten av november kommer den opp i komité for kultur, idrett og oppvekst.

Komitéen behandler imidlertid skolebudsjettet alt innen 1. november. På sitt møte denne uken vil komitéen sette ned to utvalg, et som arbeider med budsjettet, et som ser på skolebehovsplanen.

— Skolebehovsplanen må behandles først, så byrådets budsjettforslag. Hvis ikke vil vi oppleve det som et skinndemokrati, mener Jorge Dahl.

Han mener og budsjettet legger opp til å bruke penger som ikke finnes.

Gambling

— Skolebudsjettet minner for mye om gambling. 355 av totalt 756 mill. kr. som foreslås brukt på skole de kommende fire år, vil byrådet låne av det rentefrie potten som regjeringen vil foreslå i budsjettet som legges frem i høst. Men det var jo et valgkamputspill fra Arbeiderpartiet, påpeker Jorge Dahl.

— Vi vet ikke en gang om det er Arbeiderpartiet som legger frem statsbudsjettet i høst og slett ikke hva som til slutt blir vedtatt. Halvparten av skolesatsingen skal finansieres ved salg av BKK-aksjer til riktig pris. Det kan gå bra.

— Stor usikkerhet knyttes til budsjettet. Her er stor satsning på investering, men ikke på drift. Bydelenes store underskudd kan gi skolene driftsproblemer neste år. Her må vi finne løsninger, sier Ragnhild Hedemann.