• Vemmelig og uansvarlig. Hans-Carl Tveit må trekke seg som byråd, sier Jarle Viken (RV).

I går fikk Fridalen skole og Seljedalen skole dødsbudskapet av det nye byrådet. I september skrev byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit, under en kontrakt på at han ikke under noen omstendigheter vil legge ned skoler.

Gårsdagens nedleggingsbudskap kommer bare måneder etter at Hans-Carl Tveit på vegne av Venstre lovet å kjempe for akkurat det motsatte.

Den såkalte velgerkontrakten, som Tveit underskrev på Kristi Krybbe skole 12. september i år, inneholder bl.a. disse formuleringene: «Jeg forplikter meg og mitt parti i Bergen til ikke å bryte med noen av punktene i kontrakten, som gjelder f.o.m. september 2003 til september 2007. Jeg og mitt parti vil ikke under noen omstendighet i bystyre, byråd, formannskap, bydelsstyrer eller noen av de utvalg, styrer, komiteer eller liknende vi er representert, foreslå eller stemme for nedleggelse av skole i Bergen kommune».

Videre heter det: «Jeg vet at brudd på denne kontrakten er å betegne som et avtalebrudd med de velgerne som har gitt meg plass i bystyret.»

Kontrakten er undertegnet av Jarle Viken (RV), Oddny Miljeteig (SV), Liv Røssland (Frp) og Hans-Carl Tveit (V).

— 12. september i år hadde vi en seremoni på Kristi Krybbe skole, der vi skrev under en velgerkontrakt, sier Jarle Viken (RV). Denne mener Viken at Tveit nå har brutt.

— At politikere flest lover og lyger er tydeligvis mer regel enn unntak. I denne kontrakten står det klinkende klart at man ikke skal foreslå eller vedta å legge skoler i den kommende fireårsperioden. Dette er ikke noe man kan vri seg unna. Under fire måneder etter at Tveit signerte, bryter han kontrakten.

— Jeg vet ikke hvor juridisk bindende dette er, men jeg blir småkvalm av slikt. Det er vemmelig å være så uansvarlig i forhold til det mandatet man får av folk, sier Viken.

Han mener at Tveit nå bør trekke seg som byråd.

— Hvordan kan man da sitte som såkalt ansvarlig politiker? Kan politikere gjøre akkurat som de vil, spør Viken.

Han oppfordrer velgerne til å konfrontere Tveit med kontrakten - og aller helst at de berørte vil prøve kontrakten juridisk.

Hans-Carl Tveit var sent i går kveld ikke tilgjengelig for kommentar.