• Mopeder som kjører sakte, kan skape amper stemning i trafikken. Men både mopedist og bilist må ta ansvar.

HILDE KRISTIN STRAND

Det sier Inge Nordstrønen, trafikkoordinator i Hordaland politidistrikt.

— Før kunne mopedene kjøre i 50 km/t. Jeg vil ikke mene noe som politi om en eventuell fartsøkning, men jeg kjører moped selv, og som privatperson hadde jeg følt meg mer bekvem med at jeg kunne kjøre litt fortere. Jeg har vært vitne til flere hasardiøse forbikjøringer, sier Nordstrønen.

Trafikkoordinatoren understreker at både mopedist og bilist må ta ansvar. Mopedistene må kjøre ut til siden og slippe forbi andre biler når det danner seg kø, og bilistene må ta hensyn til at mopedene rett og slett ikke kan kjøre fortere, mener Nordstrønen.

— Men er det farligere for en 16-åring å kjøre i 70 heller enn i 45?

— Jo høyere fart, desto farligere er det. Men det hadde vært interessant å vite om skjæringspunktet for alvorlige ulykker ligger på 45 km/t. Det er Vegdirektoratet som bestemmer grensen. Vi i politiet har inntrykk av at det er vanligere å trimme mopedene nå enn det var før, og det er heller ikke vanskelig å gjøre det. Det er nok fristende for mange å hente ut mer fart, sier Nordstrønen.

Han forteller dessuten at politiet planlegger aksjoner mot trimmede mopeder i løpet av høsten.

Fredag lyktes det ikke BT å komme i kontakt med noen hos Vegdirektoratet som kunne fortelle hvorfor fartsgrensen er 45 km/t for mopeder.