• I helgene og på ukedagene kommer ikke pleierne før kl. 11. Det stemmer. Men jeg kan ikke utelukke at det har skjedd at hjelpen først har kommet ut på formiddagen, sier Eva Grini.

Grini er leder for forvaltningsenheten ved avdeling for pleie og omsorg i Fana bydel.

Grini har ikke kjennskap til den konkrete saken, og understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag, men legger vekt på at brukere som er avhengig av hjelp til stell og mat, skal være og er prioritert.

— Det er klart at hun har et stort behov for hjelp, sier Grini.

Hun forstår at brukere kan oppleve at omsorgen ikke alltid er god nok.

— Det er travelt i åpen omsorg. Det kan selvfølgelig gi seg utslag i at brukerne føler at pleierne ikke har tid nok til dem. Det er en stor utfordring for oss å gi hver enkelt bruker den hjelpen de ønsker, men det er et mål å få det til.

— Det er veldig vanskelig å si når omsorgen er god nok, tilfredsstillende, eller akkurat passe, sier byråd for helse og omsorg i Bergen, Trude Drevland (H).

— Men det er klart jeg forstår at det ikke oppleves som godt nok, hvis dette stemmer.

Drevland utelukker ikke at det er et spørsmål om ressurser når slikt kan skje.

— Jeg vet at belastningen i åpen omsorg stadig øker. Det var derfor ikke tilfeldig at jeg i forrige bystyremøte ønsket å overføre 28 stillinger fra institusjoner til åpen omsorg. Jeg mener at belastningen er størst der. Det var dessverre ikke flertall for dette i bystyret.

— I åpen omsorg legges ned mye og godt arbeid, men nå er vi i gang med en omfattende omorganisering, hvor en av målsettingene er at man skal få bedre tid til klientomsorg.