• Trærne gjør at sikten er for dårlig i krysset mellom Folke Bernadottes vei og Løvåsveien.

Det mener Arne Aase, fylkessekretær i Trygg Trafikk Hordaland.

— Jeg har kjørt denne veien hver dag i mange år, og har lagt merke til at det er mye vegetasjon som ødelegger sikten. Jeg mener at noen av trærne burde vært fjernet, sier Aase.

Dagen etter den tragiske bussulykken var BT med linje 9 fra Oasen til sentrum. Sjåfør Oddbjørg Olsen sier sikten i krysset har vært et tema blant sjåførene på linjen.

— Vi har snakket om det, ja. Sikten kan være dårlig, og man må kjøre helt frem for å se skikkelig. De burde fjernet trærne i midten for lenge siden. Og det er ikke bare her vegetasjonen er et problem, sier Olsen.

Daglig leder Harry Bjørkhaug i Bergen tungbilskole påpeker at sikten varierer etter hva slags kjøretøy man sitter bak rattet på.

— Noen steder, blant annet i rundkjøringer, kan sikten være et problem for privatbilister, mens lastebilsjåfører ser over vegetasjonen. Men andre steder er trærne klippet opp til tre meter over bakken. Da ser småbilsjåførene godt, mens busser og lastebiler kan få problemer. Dette bør veimyndighetene ha i tankene, sier Bjørkhaug.

Eva Solvi er leder for veg- og trafikkstaben i Statens vegvesen, region vest. Hun påpeker at det er spesifiserte krav til sikten etter hva slags vei det er snakk om.

— Noen steder klipper vi helt ned to ganger i året, andre steder er det spesifisert hvor høy vegetasjonen kan bli før vi fjerner den. Hvis vi får en henvendelse om en spesiell strekning, så ser vi nærmer på den og gjør en vurdering, sier Solvi.

Hun kjenner ikke forholdene i Folke Bernadottes vei, og kan derfor ikke kommentere den konkrete saken.