Tusenvis av sjøfugl er trolig døde fordi de er blitt tilgriset av olje fra det havarerte lasteskipet «Server» ved Fedje. På lang sikt vil imidlertid ikke utslippet ha noen store konsekvenser for miljøet, mener marinbiologer. Derimot påstår de at fiskernes utstrakte bruk av trål har langt større skader, skriver Aftenposten.

– Den negative effekten av tråling på det marine økosystemet er mye verre enn oljeutslipp. Tråling skjer hver dag, men oljeutslipp skjer svært sjelden, sier professor Michel J. Kaiser ved Wales-Bangor-universitetet.

Han får støtte av John Gray, professor i marinbiologi ved Universitetet i Oslo.

– Den negative effekten av oljeutslipp er bare bagateller i forhold til de ødeleggelsene som fiskerne forårsaker. Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i havet er tråling, sier Gray.

Når trålposen skraper langs bunnen, drar den med seg og ødelegger store mengder planter og bunndyr. Mange av disse artene er svært sårbare og ikke tilpasset slik røff behandling. I tillegg virvles det opp betydelige mengder sand som dreper mange organismer. Dette er med på å endre strukturen og funksjonen til økosystemet.

Havforskningsinstituttet har dokumentert at havbunnen på Tromsøflaket nærmest er pløyd av trålere.

– Vi hadde ikke ventet så mange og tydelige spor. I store områder så vi ikke svamp, og det var høyst sannsynlig fordi de er trålt bort, sier biolog Lene Buhl Mortensen.

JAN M. LILLEBØ