Av dette er velferdstap den desidert største kostnaden, med over 12 milliarder kroner årlig. Behandling og medisiner koster til sammenligning noe over 1 milliard kroner i året, skriver Adresseavisen.

Det er forsikringsselskapet Gjensidige som har utarbeidet oversikten, og satt tall på plager, smerte og nedsatt evne til å fungere normalt i dagligliv, jobb og utdanning.