Tom Auger og Olav Elieson Resell fikk prisen for Utvist Profesjonalitet fra Arkitektbedriftene for prosjektet «Tørrfiskkatedralen — transformasjon fra sjøbod til bad i Sandviken».

De to er kritiske til at den gamle boden nå bygges om til leiligheter og kontorer.

– Både i Sandviken og andre steder tilbakefører man gamle bygninger til en gammel stil, uten noen skikkelig begrunnelse. Man prøver å finne tilbake til noe opprinnelig, men bruker nye materialer og ødelegger det romlige særpreget. På den måten skaper man en falsk fortid. Bygget mister autensiteten og blir en kopi, sier Resell.

Han og Auger er studenter ved Arkitektur- og Designhøgskolen. Les mer om prisen her!

– Burde vært et offentlig bygg

På tegningene er loftet beholdt som et stort, åpent rom, slik det var opprinnelig.

– I boligprosjektet er rommet splittet opp. Det er satt inn vegger, slik at det er vanskelig å lese hvordan rommet historisk har fungert. Totalopplevelsen av hvordan boden egentlig var, blir veldig liten, sier Resell.

Studentene mener Tørrfiskkatedralen er så særpreget at den burde hatt en offentlig funksjon i Bergen, i stedet for å være avgrenset til noen få private brukere.

– Dette er den eneste sjøboden i Bergen som ligger ute i vannet på denne måten. Før stod den enda friere. Det sier noe om hvor viktig bygningen har vært. Vi lette etter en funksjon der den fikk tilbake kontakten med havet. I stedet for å fjerne bygningene rundt, ville vi gjøre det gjennom å gi den en tilknytning til vannet – altså et bad. I tillegg har et bad en veldig sterk offentlig og sosial betydning, påpeker Resell.

Tankevekker

Han har ikke noe håp om at planene blir gjennomført i Tørrfiskkatedralen, siden byggearbeidene allerede er i full gang. Men han håper prosjektet kan fungere som en tankevekker for andre utbyggere.

– Langs hele kysten, også i Sandviken, er det andre sjøboder som har stor verdi og bærer med seg mye historie og tradisjon. Vi håper dette kan være et innspill for andre som går med restaureringsplaner, sier Resell.

Slik så boden ut før restaureringen startet i fjor.