— Det er Torget og torghandlerne som skal se til at bosset behandles på en skikkelig måte, sier Iversen til bt.no.

Driften av Torget er skilt ut i et eget AS, og Iversen understreker at problemene med stank er en sak mellom AS-et og Mattilsynet.

På sikt skal hele torgområdet opprustes. Kommunen planlegger et bossuganlegg som tidligst står ferdig ved årsskiftet 2008/09.

— Det jobbes med dette så fort som antikvariske forhold tillater. Vi er i dialog med Riksantikvaren, sier Iversen.

Det er blant annet begrensninger i hvor dypt de får lov til å grave i området.

— Hva gjør du hvis Torget AS ikke gjør jobben sin og får fjernet stanken?

— Da må jeg henvise deg til AS-et, eller til finansbyråd Henning Warloe, for spørsmål om den daglige driften, svarer Iversen.