• Vi er alle sterkt opptatt av å utvikle Torget og Bergen til å bli et utstillingsvindu for norsk sjømat, sier Stein Mortensen.

Mikrobiologen snakker på vegne av en selvoppnevnt gruppe på fem personer. De har forskjellig ståsted, men et felles og sterkt ønske om å være gode støttespillere i kommunens arbeid med å utvikle Torget.

De fem utenom Stein Mortensen, som selv jobber på Havforskningsinstituttet med spesialfelt fiskehelse, er konsernleder Ole-Erik Lerøy i Lerøy Seafood Group ASA, Odd Jordheim, daglig leder i Norsk Sjømatsenter på Bontelabo, fiskehandler Arnfinn Djukastein og Johan Fredrik Kroepelien i Torgets Venner.

Matvarehygiene

Mandag i denne uken hadde de fem et møte med finansbyråd Hans Edvard Seim og noen av hans kommunale medspillere i Torget-saken.

— Et vesentlig spørsmål er å få avklart reglene som vil bli stilt ved omsetning av sjømat, sier Mortensen.

  • Først da, mener vi, er det mulig å konkretisere hvilke bygningsmessige alternativer vi har å velge mellom. Det blir stadig strengere krav til matvarehygiene og omsetning av mat, og slik må det også være.

— Vi mener også at eventuelle midlertidige løsninger ikke må bli for kostbare og permanente. Samtidig må fiskehandlerne få akseptable arbeidsforhold frem til noe permanent står klart, sier Stein Mortensen.

— Hvordan gikk møtet med Seim?

— Det var en veldig positiv opplevelse, og godt å få diskutert rundt bordet. Vi presenterte våre tanker, og Seim orienterte om den videre gangen. Torget er jo kommunens løp, vi vil bare bidra til gode løsninger for Torget, sier Mortensen.

Tar med gode råd

— Det er viktig å lytte til gode innspill, sier Hans Edvard Seim, som vil ta dette med seg i den videre saksprosessen.

Han håper at byrådet kan legge frem forslag til reguleringsplan for Torget og Bryggen til bystyremøtet 11. desember, der også de 45 millionene som er øremerket Torget skal styres inn, hvis bystyret aksepterer forslagene.

— Jeg har brukt en del tid i det siste på å snakke med bedrifter og personer som kan ha verdifulle innspill. Da mener jeg både aksjonærer, styremedlemmer i det nye Torget AS og fagpersoner som disse fem. Jeg håper vi klarer å få begge disse sakene frem til bystyremøtet, men da er det også viktig at det ikke kommer kjelker i veien, sier Seim.

— Kan vi vente oss nye EU-regler om matomsetning?

— Nei, sier Paal Fennell i Mattilsynet.

— Den siste skulle vært implementert i Norge 1. januar, men Island ligger litt etter. Vi har imidlertid gjort de fleste tilpasningene, så dette innebærer ikke store endringer.

— Etter vår mening er det viktig for Torget at de bestemmer seg for vareutvalget. Hvis det er servering av ferdigmat de vil satse på, må de oppfylle helt andre krav enn ved omsetning av rund fisk. I dag tøyler de disse grensene. Bodene tilfredsstiller ikke kravene for ferdigmat, da må de inn i et «hus», noe permanent som gir en god kjøkkenløsning, sier Paal Fennell.