Skadberg svarer på kritikken fra de pårørende med at klinikken hele tiden har hatt fokus på å gi medisinsk forsvarlig behandling for de små barna.

— Du er sikkert kjent med at dette er et gammelt bygg og at vi venter på et nytt. Vi har hatt en intens og langvarig infeksjonssesong. Mer intens enn det noen av oss kan huske. Det har toppet seg de siste ukene, sier hun.

- Kan oppleves kaotisk

Skadberg sier at det en dag forrige uke var innlagt 36 pasienter, mens de har senger til 20.

— I tillegg til infeksjonsposten, tok vi i bruk areal som vanligvis brukes til annen aktivitet. Det sier seg selv at det ble trangt og kan oppleves kaotisk. Pasientstrømmen ser heldigvis ut til å avta nå, sier Skadberg.

Hun forteller at det er trangbodd ved infeksjonsavdelingen og beklager det.

  • Trangboddheten har økt og vi har etter beste evne forsøkt å løse de utfordringene som en så stor pågang av pasientermedfører, sier hun.

Fikk dispensasjon

Barna som har vært innlagt og krever omfattende utredning, behandling og pleie. I utgangspunktet håpet klinikkdirektøren at det skulle være mulig å komme gjennom sesongen uten å ty til virkemidler som 12-timers vakter. Vinterferie og mange innleggelser akkurat denne uken, gjorde oppgaven for vanskelig.

  • Vi var forberedt på at vi hadde en driftsutfordring i forbindelse med ferieavvikling. Men da toppen kom forrige helg valgte vi å gå til klinikkens verneombud og arbeidstakerorganisasjonene for å be om lov til å bruke 12-timers vakter i en avgrenset periode, sier Skadberg.

- Beklager veldig

Når det gjelder bemanningen og utstrakt bruk av vikarer mener hun det er forsvarlig. Også når det gjelder opplæring av vikarer.

  • Vi forsøker å balansere mellom de som jobber fast ved avdelingen og vikarene for å sikre at den riktige kompetansen er til stede. Det er alltid overvekt av de som er kjent på avdelingen, sier Skadberg.
  • Avviser du kritikken fra de pårørende?
  • Nei, det gjør jeg ikke. Jeg forsøker å forklare hvordan vi etter beste evne forsøker å løse arealutfordringen. Jeg beklager veldig hvis foreldrene har hatt den opplevelsendu beskriver, sier Skadberg som ikke vil kommentere detaljer i påstandene.