— Så lenge vi ikke vet hvor midtpartiet er, kan vi ikke utelukke at det ligger enda en seksjon med kvikksølv utenfor Fedje i tillegg til de to vrakdelene som er funnet. Det er egnet til å forundre at det ikke er satset mer på å lete etter den savnede vrakdelen, sier ubåtekspert, kommandørkaptein Hans Chr. Kjelstrup ved Haakonsvern.

Kjelstrup var utpekt som Sjøforsvarets ubåtekspert til å bistå Kystverket de første par årene av kartleggings- og utredningsarbeidet om U 864. Han har ikke vært involvert i prosjektet de siste årene annet enn å svare på detaljspørsmål.

Si din mening: Hva bør skje med Fedje-vraket

Revet i tre deler

Sjøforsvaret spesialskip KNM «Tyr» har lett etter ubåten og fant de to vrakdelene i februar 2003. Dette fartøyet og en ubemannet undervannsfarkost fra KNM «Karmøy» har uten resultat gjort forsøk på å finne sentralen. I den delen av ubåtkjølen som ikke er funnet, kan det har vært opp mot 15 av de til sammen 65 tonnene kvikksølv U 864 hadde med seg på toktet til Japan, ifølge Kystverkets rapport.

Besetningen på den engelske ubåten «Venturer» rapporterte at de først hørte eksplosjonen etter at torpedoen deres traff den tyske ubåten. Deretter hørte de lyder av metall som ble brutt opp. Dette tyder på at ubåten ble revet opp da den sank.

Akter- og forskipet av U 864 er funnet like utenfor Fedje og er grundig undersøkt. Ut fra kartleggingene som er gjort av de to vrakdelene, er det beregnet at torpedoen som senket U 864, traff kommandoseksjonen midt i ubåten. 10-15 meter av ubåtens midtseksjon er borte. Så mye som en fjerdedel (25 prosent) av kjølen mangler, skriver Kystverket i sin rapport. Kvikksølvflaskene lå stuet i kjølen.

- Ikke nok sprengstoff

Men det rår uenighet om midtseksjonen er funnet. Kystverkets prosjektleder for U 864, senioringeniør Gunnar Gjellan mener midtseksjonen er lokalisert. Kommandørkaptein Kjelstrup trekker en helt annen konklusjon.

Kjelstrup sier at torpedoen som senket U 864, ikke hadde nok sprengstoff til å sprenge i stykker hele midtseksjonen. Han tror derfor ikke at sentralen ble sprengt i mange biter, slik Kystverket tror.

— Min teori er at sentralen sannsynligvis sank raskt og mer eller mindre loddrett mot havbunnen fordi den raskt ble tømt for luft. Deler av for- og akterskipet derimot kan ha vært avstengt fra sentralen med vanntette luker og fylt med luft. Etter at sentralen var revet vekk, var de to delene å likne på to delvis luftfylte sylindre. På grunn av en viss oppdrift, sank de trolig saktere enn sentralen. Slik seksjonene ligger på havbunnen i dag, ser man at de har sunket i spiraler før de traff bunnen, sier Kjelstrup.

— Dette kan være forklaringen på at man har funnet for- og akterskipet ett sted, og at sentralen ikke befinner seg på dette stedet. Myndighetene har gitt opp å lete etter denne vrakdelen, sier han.

— Ingen vet hvor midtseksjonen er. Ingen vet om det ligger store mengder kvikksølv i den. Ingen vet om alle eller noen av kvikksølvflaskene som lå i ubåtkjølen, kan ha blitt sprengt i stykker av torpedoen, utdyper han.

— Så lenge vi ikke vet, er den savnede sentralen et stort usikkerhetsmoment. Jeg har derfor anbefalt Kystverket om å lete til man finner den savnede vrakdelen, sier Kjelstrup.