TORSTEIN STANGENES

Som BT skrev i går, har tomteprisen på festetomter i Arna økt fra 41.000 til 350.000 kroner for et mål. Det er Opplysningsvesenets fond som eier tomtene. Overskuddet fra fondet går til Den norske kirke.

På nettstedet til Opplysningsvesenets fond skryter fondet av at tomteleier kan kjøpe tomten han bor på «på grunnlag av lokal markedspris for tomtegrunn uten opparbeiding, det vil si råtomtpris».

Ingen økning

Bergen Tomteselskap, som kjøper råtomter i Bergen, tilrettelegger dem og selger dem videre, betaler mellom 30 og 60 kroner kvadratmeteren for råtomtene. Tomter beregnet for boliger, selges videre for cirka 70 kroner kvadratmeteren, altså 70.000 kroner målet.

— Vi har ikke registrert noen dramatisk økning i råtomteprisene det siste året, sier Gunnar Hammerstad i Bergen Tomte-selskap.

Tomteselskapet er kommunalt. Men det at kommunen kjøper billige tomter, er ikke noe argument for kommunaldirektør for tekniske tjenester i Bergen kommune, Ove Foldnes, som sitter i styret i Opplysningsvesenets fond. Han vil ikke kom-mentere den kraftige økningen.

— Du får ta kontakt med administrasjonen eller styrelederen. Det er de som uttaler seg i slike saker, er alt han vil si.

Reagerer

— Min første reaksjon var at prisen er altfor høy. Det er jo huseieren som eier de tekniske anleggene, slik som vei, vann, kloakk, hage og parkeringsplass, sier takstingeniør Øistein Fotland ved Takstsenteret.

— Prisen på råtomter i Arna ligger i hvert fall under det halve, sier byggmester Arne Brandsdal. Han er også kritisk til at Opplysningsvesenets fond opererer med en kvadratmeterpris.

— Det er ikke tomtens størrelse som avgjør prisen, men hvordan tomten kan utnyttes, sier han.

Også takstøkonom Per Jørgensen er overbevist om at takseringen av tomtene i Arna er gal.

— 350.000 kroner for et mål er normal pris for en tomt med vei, kloakk og vann, sier han.

Tomtene i Arna har alt dette, men det skyldes dem som bor på tomtene, eventuelt dem som leide tomt der tidligere, og som nå har solgt husene til de nye tomteleierne.

— Normalpris for ett mål råtomt i Arna er rundt 150.000 kroner, anslår Jørgensen.