I dag skal bystyret behandle «kvalitetsmelding for skole og barnehage». Der listes det opp hvilke mål Bergen skal ha for skolen de neste fire årene.

Da komité for oppvekst behandlet planen, stemte Høyre, KrF og Frp ned et forslag om å ha som mål å øke rammetimetallet, i realiteten å tilføre skolen mer penger. Det samme skjedde da Arbeiderpartiet forslo at Bergen skal ha som mål å øke lærertettheten i bergensskolen.

— Stemmer KrF, Høyre og Frp slik i bystyret som de gjorde i komité for oppvekst, viser det at de ikke satser på skolen, sier Senterpartiets gruppeleder i bystyret, Kjersti Toppe.

- Tomme ord

— Målene som fikk flertall er fine de, og vi er selvsagt enige om dem. Men noe som koster penger vil de ikke være med på. Jeg begynner å tvile på hvordan byrådets skolesatsing egentlig blir, sier Toppe.

— Uten flere lærere er de andre målene bare ord, og ganske så tomme, sier Silje Christensen (Ap), medlem i oppvekstkomiteen.

Også KrF og Høyres tidligere byrådskamerater i Venstre er oppgitt.

— Vi følger opp det vi sammen sto for i det forrige byrådet, hvor vi i det siste budsjettforslaget la inn en økning i rammetimetallet. Det skal vi fortsette med - og kle av det sittende byrådet, sier Venstres gruppeleder, Hans-Carl Tveit.

Bergen har i mange år hatt den laveste lærertettheten av samtlige store byer i landet - og som BT tidligere har vist - i Skandinavia.

Silje Christensen undrer seg over hvordan byrådspartiene tror det kan skapes mer ro og bedre læringsutbytte uten at de også har som mål å få flere lærere inn i skolen.

— De kommer stadig med nye visjoner og handlingsplaner for skolen, men uten nok lærere er ingen ting av dette gjennomførbart. Det er som å sette kjerren foran hesten. Det virker ikke, sier Christensen.

Hun viser til at Ap i sitt budsjettforslag la inn 40 millioner kroner ekstra til økt rammetimetall til skolene.

Ikke nødvendig

Ragnhild Stolt-Nielsen (H), nestleder i komiteen, avviser påstandene fra opposisjonen.

— At vi ikke stemte for disse forslagene, er lett å forklare. Å øke rammetimetallet oppfatter vi å være et budsjettspørsmål. Det kan vi ta opp i budsjettdebatten, ikke nå, sier hun.

— Men trengs det ikke flere lærere for å få en bedre skole?

— Ikke nødvendigvis. Forskningsrapporter viser at lærernes og skoleledelsens kompetanse er mye viktigere. Bergen har lavere lærertetthet enn de andre storbyene, men forskjellen er minimal, sier Stolt-Nielsen.

Hun viser til at byrådet har satt av penger til 150 nye lærere, og at den ansettelsesprosessen er godt i gang.

— Poenget med kvalitetsmeldingen er å skaffe oss oversikt over hvordan tilstanden er i bergensskolen, og hva vi kan gjøre for å forbedre oss, sier hun.

Meninger om saken? Diskuter her!