— De hadde bare tatt seg til rette, sier Dale, og legger til at aktøren er nødt til å forholde seg til de krav som gjelder.

Det var styreformannen i borettslaget i Jonas Reins gate 6, Alf Skaland, som kontaktet Bergen brannvesen da brakken kom opp.

Overbrannmester Arne Hauge ved Bergen brannvesen bekrefter at han fikk telefon fra en av beboerne.

— Det er helt klare krav til sikkerhet som gjelder for bygg - og anleggsbransjen, sier Hauge.

— Dette skulle selvfølgelig vært på plass fra dag en, presiserer han.

Og da brannvesenet henvendte seg til NCC, hadde entreprenøren vært i kontakt med en brannteknisk konsulent, opplyser Hauge. Men ingen brannforebyggende tiltak var ennå gjort.