• Kaptein Hagland tok aldri sjanser. Han tok det heller med ro, forklarte overstyrmann Jan Ingvar Hovtun i retten.

Hovtun var styrmann på Haglands skift i Flaggruten i mer enn ti år, og hadde bare gode erfaringer med sin overordnede. Ulykkeskvelden seilte Hagland med et annet skift enn sitt eget.

— Hagland lot seg ikke presse til noe, tok ikke lett på oppgavene, og var i høyeste grad en beslutningsdyktig kaptein, sa Hovtun.

Overstyrmannen ble av aktor spurt om hvordan de håndterte seilingsbegrensningen på en meter signifikant bølgehøyde.

— Skal jeg si min mening, er dette med signifikant bølgehøyde helt latterlig. Vi har ingen metoder for å måle den, sa overstyrmannen.