• Hvis tanken var å tjene mange titall millioner på et salg av Bergen Kino, er nok toget antakelig gått, sier styreleder Harald Schjelderup (Ap). Både i Trondheim og Oslo har lagt ut kino-aksjer for salg - uten resultat.

Som styreleder har Harald Schjelderup fulgt nøye med kinomarkedet: — Vi står i jevnlig kontakt med de største private aktørene. Særlig for tre-fire år siden hadde disse store oppkjøpsambisjoner.

På det nordiske markedet heter de store Svensk Film (eid av Bonnier), Nordisk Film (eid av Egmont) og Kino 1 (eid av Nagell-Erichsen)

- En knekk

I den siste tiden har kinobransjen fått seg en knekk. Overetablering og overinvestering blant de internasjonale kinogigantene har gitt tomme kinosaler, konkurser og tap. Dette har helt tydelig dempet oppkjøpslysten, mener styrelederen.

Schjelderup viser til hva som har skjedd i Trondheim, der et flertall i bystyret har vedtatt å delprivatisere kinoen. Den uttalte ambisjonen var å ha salget i boks før jul 2002.

Når det ikke er blitt noe salg, tolker Schjelderup det som at Trondheim ikke har oppnådd forventet pris. På forhånd var den antydet å ligge mellom 15 og 20 millioner kroner.

Tenkepause

Trondheimsordfører Anne Kathrine Slungård (H) har en annen forklaring:

— Vi er tilbudt god pris for kinoen. Når det ikke er blitt noe salg, skyldes det at kommunen har tatt en tenkepause. Det viser seg nemlig at kjøperne er villig til å betale langt mer for hele kinoselskapet enn for en minoritetspost, sier Slungård til Bergens Tidende.

Hva utfallet blir er uvisst.

— Kommunen har ikke hastverk. Vi selger for å få inn nye eiere med ny kompetanse og nye allianser. Den som skal holde tritt med utviklingen i kinomarkedet står overfor enorme investeringer. Kommunen må bruke sine penger på eldreomsorg og skole, sier hun.

I Oslo vedtok bystyret helt tilbake i 1999 å selge to tredeler av aksjene i Oslo Kinematografer. Ifølge Dagens Næringsliv går salget trått. Kino1 har hoppet av budrunden, og de øvrige budgiverne skal være skeptiske til økonomien i kinoselskapet. Storaktøren Svensk Film, som har svidd fingrene på satsing på hjemmemarkedet, glimrer med sitt fravær.

I Stavanger/Sandnes er 49 prosent av aksjene i kino-selskapet solgt til selskapet Kino 1.

- Mer kommers

— Ville bergenseren merket forskjell om kinoen ble drevet av private?

— Jeg tviler på at eiere som var opptatt av overskudd ville opprettholdt filmfestivalen BIFF. Det har vært en bevisst og tålmodig satsing vi har gjort, som isolert sett har redusert inntektene. Stavanger hadde ambisjoner om å få til en filmfestival. Det hører vi ikke noe om lenger, påpeker Schelderup.

— Hva med repertoaret?

— Kommunen har for så vidt anledning til å legge inn krav om bredde i repertoaret som en del av konsesjonsbetingelsene. Men det blir selvsagt generelle betingelser og kan neppe forhindre at det blir tatt mer kommersielle hensyn enn i dag, mener Schjelderup.

Bergen Kino ble eget AS for to år siden. Frigjort fra kommunekassen har kinoen satset ekspansivt og driver nå i samarbeid med kinoen i Trondheim flere datterselskap med nasjonale ambisjoner. Capa selger kinoreklame, Locations selger søtt, mens Norsk Kinodrift driver kino i flere mindre norske byer.

Tar hele markedet

Styreformannen i Bergen Kino innser at bedriften han leder har mye av både børs og katedral i seg.

På den ene siden ligger det kulturpolitiske ønsket om å tilby bergenserne kvalitetsfilmer. På den andre siden skal Bergen Kino være en sunn bedrift.

Som kommunal særbedrift bidro Bergen Kino tidvis økonomisk til kommunekassen. Nå pløyes overskuddet inn i det påbegynte nybygget i Magnus Barfots gate. Der reiser Bergen Kino et nytt kinosenter med fem nye saler. Når det er fullført har Bergen en kinokapasitet som etter boken omtrent dekker behovet - en sal per 10.000 innbyggere.

Dermed har Bergen Kino tatt hele markedet. Veien inn for private aktører går da lettest via eierposter i den kommunalt eide kinoen - hvis bystyreflertallet vil.

SAMARBEID: Bergen Kino ble eget AS for to års siden, og driver nå i samarbeid med kinoen i Trondheim flere datterselskap med nasjonale intensjoner.<p/> ARKIVFOTO: ARNE NILSEN