• Skal det bli jernbane langs vestlandskysten, må traseen legges østover gjennom Hardanger og Ryfylke. Da blir reisetiden halvannen time mellom Bergen og Stavanger.

Jørg Westermann, som er daglig leder i Norsk Bane AS, hilser utspillet fra Øyvind Halleraker velkommen, men har ingen tro på den korte og rette linjen via Stord. Skal det noen gang bli realitet med en jernbane mellom Bergen og Stavanger, må man et stykke østover både i Hordaland og Rogaland.

— Dette har vi arbeidet med siden 1991, og vårt forslag går ut på å bygge en bane fra Bergen via Kvamskogen, Jondal, Odda, Røldal, Sauda, Etne, Kårstø til Stavanger, med en sidearm vestover til Haugesund, sier Westermann.

Dette er en del av prosjektet som er bedre kjent som Haukelibanen. I tillegg til å binde de tre byene i vest sammen, skal banen gå videre gjennom Telemark til Oslo, slik detaljplanene foreligger. Hele baneprosjektet vil koste 37,5 milliarder kroner, opplyser han.

Styrelederen i Norsk Bane AS, Kjell Stundal, sier i en kommentar at en bane mellom Bergen og Stavanger bare kan bli bedriftsøkonomisk lønnsom hvis den kombineres med en bane østover via Haukeli.

Forslaget fra Halleraker har skapt engasjement på flere hold, ikke minst innenfor berørte fagmiljøer. Seniorrådgiver Frode S. Arnesen i Multiconsult AS er en av dem som hilser jernbaneutspillet velkommen.

— Det er prisverdig at en fremtredende politiker skisserer en slik visjon. Sammen med en kollega fra ABB «lekte» jeg for seks år siden med samme idé og hadde bl.a. kontakt med fylkesordføreren i Rogaland. Også vi så for oss at en jernbane måtte gå i tunnel hele strekningen. Men for ikke å komme for dypt, så vi at traseen her nord måtte legges om Sotra og Austevoll, sier Arnesen som er rådgiver i ingeniørgeologi og ekspert på tunnelprosjekter.

— Dette ligger uansett langt frem i tid. Planlegging, bygging og sikkerhetstiltak gjør det teoretisk mulig å ha en slik bane klar ti år etter at vedtak er gjort, sier han.