Før første gang siden hun trakk seg som direktør i Helse Bergen, forteller Bogsnes om hvordan det var å være toppleder på et av landets største sykehus.

I et BTV-intervju som sendes i ettermiddag, forteller hun om hvilken stor belastning Kristina-saken var for henne og de ansatte på sykehuset.

— En forferdelig tragedie for alle involverte, sier Bogsnes.

— Det tøffeste var at taushetsplikten jeg hadde, gjorde at jeg ikke kunne gå ut i mediene og støtte medarbeidere mine, slik jeg ønsket.

Bogsnes har også følt det samme i andre saker som media tok opp.

— Det er jo ikke alltid media fremstiller sakene helt korrekt. Men taushetsplikten fører til at det er umulig å korrigere og kommentere direkte. I enkelte saker følte jeg det dypt urettferdig overfor flotte fagfolk som gjorde en fantastisk jobb, sier Bogsnes.