— Språket er en barriere for mange, og sosialt er det vanskelig å få innpass. Dette gjør at studiene blir for tøffe for mange, sier lærerstudent Abdelmajid Jerad.

- Ikke enkelt

Jerad kom fra Tunisia til Norge for 12 år siden. Han begynte på førskolelærerutdanningen for ni år siden, men slet sånn med å få innpass i studiemiljøet at han sluttet.

Etter noen år i jobb tok Abdelmajid Jerad opp igjen studiene. Etter planen er han ferdig utdannet lærer neste år fra lærerutdanningen ved NLA Lærerhøgskolen i Bergen. Han har også undervist ved Universitetet i Bergen, i faget «Norge som innvandringsland».

Hans erfaring er at det norske utdanningssystemet i liten grad klarer å reflektere at Norge er et flerkulturelt samfunn.

— Det er ikke enkelt å komme inn i et miljø som er dominert av norske tradisjoner. Vansker med å få jobb etterpå hvis en har mørk hudfarge og fremmed navn, gjør også at mange kutter ut når de møter problemer, sier Jerad.

Vil hjelpe

Han vil bli lærer for å kunne hjelpe innvandrerungdommer med å skaffe seg utdanning og å bli integrert i det norske samfunnet.

— Jeg forstår kanskje dem og de problemer de strever med bedre enn norske lærere, sier Jerad.

Stadig flere av elevene i storbyene har innvandrerbakgrunn, men svært få av lærerne. Pensum på lærerutdanningen er heller ikke tilpasset den nye skolehverdagen, mener lærerstudenten.

— Det flerkulturelle gjenspeiles ikke i lærerutdanningen. Vi med innvandrerbakgrunn er i et mindretall. På studiet lærer vi lite eller ingenting om hvordan vi som lærere skal forholde oss til barn og foreldre med ulik innvandrerbakgrunn, sier Jerad.

- En ressurs?

— Vi innvandrere hører gjerne at vi er en ressurs for skolen, men det føles ikke alltid slik.

Lærerstudenten mener det er svært viktig at utdanningssystemet og arbeidslivet bedre klarer å integrere dem med innvandrerbakgrunn.

— Jeg håper det ikke blir like vanskelig å få jobb som det er å studere. Det er viktig for innvandrerne som kommer etter oss at vi ikke gir opp. Det vil gjøre studiene lettere for dem, sier Abdelmajid Jerad.