De siste årene har politiet flere ganger rykket ut til skolen ved Haukelandshallen etter at det har vært trusler og slåsskamper mellom elevene.

— Ungdommen kommuniserer på Facebook eller SMS. Ordbruken kan være forholdsvis røff. Deretter møtes de i skolegården. Så topper det seg i form av slåsskamp og trusler, forteller Sekse.

Ravner på Årstad

Før jul ble det kjent at en jente ved skolen gikk løs på en annen med et balltre. Den episoden hendte dagen før et FAU-møte.

— Nå var det vel ikke et balltre, men heller en stokk eller list, men vi fant ut at dette var uakseptabel oppførsel. Vi bestemte oss for å ha foreldrevakt i skolegården, forteller han.

Ifølge Sekse ble det stille og rolig ved skolen, og FAU bestemte seg for å forlate skoleplassen og heller gå som ravner i hele Årstad bydel.

- Ungdommer drev rundt

— Vi tok utgangspunkt i Fysakhallen på Slettebakken, gikk ned ved Slettebakken kirke og til kjøpesenteret. Her møtte vi en del ungdommer som drev rundt på fredagskveldene, forteller han.

— Vi fikk god kontakt med dem, og jeg tror de syntes det var greit å kunne snakke med voksne. Det store flertallet av elever er jo velfungerende og har det godt hjemme. Så vidt jeg har politiet fem-seks ungdommer de følger spesielt nøye, legger han til.

- Må brukes positivt

Dagens trusselepisode har vært skremmende, både for barn og foreldre.

— Vi skulle ha vært den foruten, men når galt først er skjedd, må vi bruke dette positivt og være enda mer synlige i nærområdet, mener Arild Sondre Sekse.

Han har hatt to barn ved Gimle og er svært fornøyd med skolen, en del ubehagelige episoder til tross.

— Jeg tenker at det som skjer ved Gimle skole representerer samfunnet vi er en del av. Det er en kjent sak at det er svært mange kommunale utleieboliger i Årstad bydel. Kommunen bør gjøre grep slik at dette tallet reduseres og at man sprer utleieboligene. Da blir ikke et område utsatt, slik som Årstad.