— Hun var tøff som utfordret styret på budsjettkuttene, sier Nina Fålun, som er avdelingssykepleier på medisinsk intensiv- og overvåking ved hjerteavdelingen på sykehuset.

Som direktør for Helse Bergen la Anne Kverneland Bogsnes tidligere i år frem et budsjettforslag på 178 millioner kroner i minus, langt mer enn styret ville godta. Operasjonsaktiviteten på hjerteavdelingen var blant postene som ville rammes av kuttene.

— Hun sto på kravene. Det var sikkert ikke lett, sier Torunn B. Haukaas, som er intensivsykepleier på avdelingen.

- Holder ikke lenge

Kverneland Bogsnes får også ros for å ha frontet skjevfordelingen av ressurser til helseforetakene. Helse Vest er det foretaket i landet som får minst ressurser i forhold til tallet på innbyggere.

— Det koster ikke noe mindre å behandle pasienter her enn andre steder. Det bør være en lik fordeling, sier sykepleier Olaug Dyrnes, som tror nye kutt er nødt til å gå ut over pasientene.

Nina Fålun løfter også frem at Kverneland Bogsnes var sykehusets første kvinnelige direktør. På tross av oppstyret rundt budsjettsaken og Kristina-saken, kom oppsigelsen som en overraskelse på avdelingssykepleieren.

— De holder ikke veldig lenge, disse direktørene. Det har vel noe med rammebetingelsene å gjøre, sier hun.

— Men det er nok en veldig slitsom jobb. Det blir nok mye slitasje over tid.

På lag med de ansatte

Fungerende tillitsvalgt for sykepleierne i Helse Bergen, Mette Mikkelsen, sier Kverneland Bogsnes og de tillitsvalgte har hatt sammenfallende syn på de økonomiske forholdene i helseforetaket.

— Anne har stått sammen med de tillitsvalgte og fagmiljøene på sykehuset i saken om budsjettkuttene, konstaterer Mikkelsen.

Nina Fålun på hjerteavdelingen håper arvtakeren til Kverneland Bogsnes blir like synlig som det hun har vært.

— Hun er nok en av de mer synlige vi har hatt, sier Fålun, som selv har jobbet på sykehuset i 25 år.

Helge Hansen